Tilbake til forsiden
Hyttedør med skilt "Her kommer fiber fra Eidsiva"

Synlig graveaktivitet i hyttefelter

Mer enn 20 entreprenører og underentreprenører er nå i aktivitet i mange hyttefelt i hele Innlandet . 80-90 gravemaskiner er i sving for å sikre fiber til vegg før bakkefrosten tar tak.

Publisert: 25.09.2023

- Flere tusen fritidsboliger i Innlandet vil i løpet av høsten bli klare for installering av moderne fiberbredbånd fra Eidsiva Bredbånd. Vi etablerer nå viktig infrastruktur for mange hyttebrukere. De betydelige grave- og kabelfremføringsaktivitetene krever høyt fokus på HMS og kvalitet, og vil være godt synlig i prosjektområdene gjennom høsten. Vi ber om forståelse for dette, sier Lars Pedersen, prosjektleder i Eidsiva Bredbånd.

Eidsiva Bredbånd har i flere år etablert røranlegg for fiberledninger i mange av hytteområdene som nå oppgraderes. Slike røranlegg sikrer at arbeidene trenger så lite graving og naturinngrep som mulig. Prosjektet har en forventet kostnad på over 300 millioner kroner. Arbeidet har pågått siden 2022, men er først nå synlig  i større hytteområder i Innlandet. 

- Vi oppgraderer Eidsiva Bredbånds eldre bredbåndsnett med såkalt COAX-teknologi til fiberteknologi. Graving og fremføring foregår nå i områdene Trysil/Fageråsen, Beitostølen, Skeikampen, Hafjell, Kvitfjell og Gålå, samt Storstøllie og Gamlestølen i Valdres. Enkelte borettslag og private kunder på Lillehammer, Gjøvik og Raufoss og Toten er også med i prosjektet, samt en del private og offentlige kunder i Våler, Åsnes og Grue kommuner, sier Pedersen.

Vi tar kontakt nå, viktig å svare 
For eksisterende kunder, er det viktig å svare når Eidsiva tar kontakt om tidspunkt for omkobling til fiberteknologi i din hytte. Vi slår av Coax-nettet når vi er ferdig med arbeidet i hyttefeltene, så hvis vi ikke får koblet om vil disse kundene miste internettilgang på hytta.  

Sikrer fiber til flere i Innlandet 
Oppgraderingen til fibernett i hytteområdene gjør at både fibernettet og kundegrunnlaget til Eidsiva Bredbånd vokser. På denne måten bidrar prosjektet til å sikre fiber til flere husstander i Innlandet også. 

- Eidsiva Bredbånd har satt seg mål om 100 prosents bredbåndsdekning i Innlandet. Vårt fylke er ett av de mest spredtbebygde i Norge og forutsetter derfor både kommersielle investeringer og offentlig støtte for å nå målet. Flere fritidsboligkunder vil bidra til mer fiberutbygging i hele Innlandet, sier direktør for Eidsiva Bredbånd Ola Børke.