Tilbake til forsiden
Vangensvegen 73 bygget

Eidsiva med tidenes beste resultat

Eidsiva-konsernet leverte et resultat etter skatt på 2 138 millioner kroner etter fjerde kvartal.

Publisert: 21.02.2023

Eidsiva-konsernet leverte et resultat etter skatt på 2 138 millioner kroner etter fjerde kvartal.

- Det er svært gledelig å kunne levere et så godt resultat. I tillegg til en betydelig effekt av høye kraftpriser har det vært jobbet veldig godt i alle deler av virksomheten, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Svært høye kraftpriser har bidratt til å løfte Eidsivas resultatandel fra Hafslund Eco Vannkraft betydelig. Sammen med lavere kostnader til overliggende nett, og at Eidsiva godskrives en andel av Statnetts flaskehalsinntekter, utgjør det hovedårsakene til det gode Eidsiva-resultatet. I tillegg leverte konsernets fjernvarmevirksomhet et rekordresultat etter fire kvartaler.

- Den underliggende driften i Eidsiva har hele tiden vært god. Etter fjerde kvartal ser vi at dette også harmonerer med de regnskapsmessige resultatene, sier Andresen.

Eidsivas driftsinntekter endte på 10 640 millioner kroner, noe som er 2,3 milliarder kroner høyere enn samme periode i fjor. Driftsresultatet ble 2 843 millioner kroner, som er 1 924 millioner kroner høyere enn samme periode i 2021. 

Eidsiva har også vedtatt en ny offensiv vekststrategi for konsernet.
- Vi har klare ambisjoner om vekst i våre eksisterende virksomheter (nett, fjernvarme og fiber). I tillegg har vi frem mot 2030 en klar ambisjon om å utvikle ny virksomhet, og å bli en av landets mest attraktive arbeidsplasser, sier Andresen.