Tilbake til forsiden
Mann i telefon som ser utover en rast bro

Fikk stresstestet fibernettet etter brukollapsen

Da Tretten Bru kollapset, var det nesten ikke til å tro at det ikke ble noen personskader. De materielle skadene var enorme, og Trettens innbyggere har fått en tungvint hverdag med store omveier nå som bruen ligger i elven.

Publisert: 12.09.2022

Midt oppi dette holdt Eidsivas fiberkabler stand. Gjennom hele prosessen var det kun et fåtall kunder som stod uten bredbånd og TV-signaler i noen dager.

Vidar Offigstad er leder for Eidsiva Operation Center. Han forteller om en hektisk tid etter brukollapsen.

-Våre fiberkabler overlevde utrolig nok kollapsen. Kablene er elastiske, og vi var «heldige» med hvordan brua datt ned. Deler av kabelen gikk i vann, andre deler hang i lufta. Siden fiber er lyssignaler, ikke strøm, kortslutter de ikke på samme måte som en strømkabel, forteller Offigstad.

Flere veier til TV-boksen

Eidsiva har bygget ut fibernett over en lang tidsperiode. Med flere hovedstrekk oppover Gudbrandsdalen, er det flere føringsveier. Dette er viktig for å kunne opprettholde kapasitet, stabilitet og tilfredsstillende kvalitet på bredbåndsnettet, uavhengig av uforutsette hendelser.

-Vi har bygget fibernett i 20 år, og har flere sikre føringsveier. Resultatet av dette, er at det var veldig få kunder som ble berørt når ulykken først var ute, sier Offigstad.

Kun rundt 50 kunder mistet internett og TV-signaler etter at kabelen kontrollert ble tatt ned etter kollapsen. Innen få dager var alle kundene tilbake på nett. Løsningen ble å rute signaler over en annen kabel litt lenger opp over elven.

-Det eneste positive med kollapsen var at vi fikk stresstestet systemet vårt. Når vi opplever slike situasjoner, vet vi at vi kan opprettholde kapasiteten og at vi har stabilt og robust nett, fastslår Offigstad.

Uforutsett hendelse med forberedelsestid

Siden kabelen overlevde kollapsen, fikk Eidsiva ekstra forberedelsestid for å tilrettelegge for berørte kunder, noe som ikke er vanlig kost ved plutselige hendelser.

-Vi har hatt en krisestab på jobb 24 timer i døgnet inntil problemet ble løst. Nå fikk vi informert kundene om fremdriften underveis, både om kapping av kabel og feilretting, fortelle han.

For bedriftskundene våre fikk vi satt opp andre løsninger for samband før kabelen ble kuttet.

Alle kundenes våre på Tretten har fått tilbake bredbånd og TV-signaler.

-Vi jobber kontinuerlig for å skape trygghet for kundene våre, og det ser vi resultatet av nå, avslutter Offigstad.