Tilbake til forsiden
Et barn står midt på en jorde fylt med rosa blomster

Vekst for fremtiden

Visste du at Eidsiva-konsernet leverer tjenester til flere millioner kunder hver dag? Samtidig som vi bidrar til nyskaping og forretningsutvikling for fornybarsamfunnet?

Publisert: 18.01.2023

Nettselskapet Elvia, sørger for strøm til 2 millioner mennesker, fjernvarmeselskapet sikrer varme og energi til sykehus, skoler og næringskunder og bredbåndsselskapet leverer sine tjenester til omkring 85 000 kunder. Slik er vi PÅ.

Vi er PÅ også for fremtiden, og Eidsiva spiller en stadig viktigere rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Elektrifisering er en viktig del av løsningen for energiomstillingen, og i tillegg til å forsterke og utvide strømnettet, er Elvia en viktig muliggjører og premissgiver for å levere ren fornybar kraft. Bredbånd kobler nye kunder til fibernettet og jobber for å gjøre overføring og bruk av store mengder data på en smart og sikker måte. Bioenergi knytter flere kunder til fjernvarmenettet, avlaster dermed strømnettet, og sikrer gjenbruk av råstoff som ellers ville gått tapt.

Konsernet jobber for å utgjøre en forskjell i fornybarsamfunnet og har en offensiv vekststrategi. I tillegg til eksisterende virksomhet, har vi ambisjoner om å skape mange nye vekstmuligheter, og etablere nye forretningsområder som bidrar til å møte fremtidens behov for energi, digitalisering og bærekraft på nye måter.

Dette handler om vekst gjennom forretningsutvikling, konseptutvikling og innovasjonsinvesteringer. Eksempler på dette kan være ulike løsninger for økt elektrifisering, bio- og sirkulærøkonomi, produksjon av fornybar kraft, IT og telekom. 

Torstein Sole-Gärtner, Innovasjonsdirektør Eidsiva.

- Norge og verden står fremfor en enorm omstilling, når vi skal gjøre oss uavhengige av fossile brensler. Gjennom selskapene i konsernet er Eidsiva sentralt posisjonert i dette skiftet. I tillegg til eksisterende virksomhet, har vi en ambisiøs vekststrategi. Det innebærer å utvikle nye løsninger og skape forretningsområder på grunnlag av samfunnets behov. 

For å lykkes med vekststrategien og realisere nye løsninger trenger enda flere flinke folk med på laget. Vi søker nå etter deg som har lyst til å være med på denne reisen.

Synes du dette høres interessant ut? Les mer om mulighetene her:  

Bli med å skape nye løsninger og forretningsområder i fornybarsamfunnet! | The Assessment Company (recman.no) 

Bilde av Torstein Sole-Gärtner, Innovasjonsdirektør Eidsiva
Foto: Maren Røhne / Eidsiva

Kontaktpersoner for denne saken

Kine Ryberg

Kine Ryberg

Leder elektrifisering

Robin Anne Fitzgerald

Robin Anne Fitzgerald

Direktør Strategi og Analyse