Tilbake til forsiden
Prideflagg

Vi heier på mangfold

Juni-måned farges med regnbueflagg både digitalt og fysisk. Pride-feiringen handler om retten til å være den du er, og det er vi i Eidsiva for. Vi mener også at markeringen av Pride er en god anledning for alle til å reflektere over viktige temaer som mangfold, aksept, likestilling og åpenhet.

Publisert: 12.08.2021

I Eidsiva-konsernet jobber 1200 ansatte fordelt på 3 virksomhetsområder og ett morselskap. Vi har et felles samfunnsoppdrag; utvikle infrastruktur til det beste for samfunnet. Som landets største innen det vi gjør, har vi også et samfunnsansvar som strekker seg langt utover leveranser og tjenester. Det innebærer å bidra til bærekraftig utvikling for våre èn million egne kunder, befolkningen i vårt område, våre eiere, samarbeidspartnere og folk flest, og mangfold er en svært viktig del av dette.

«Mangfold betyr ikke at alle skal være like, men at alle er likeverdige»

- I løpet av min karriere og tid som leder har jeg møtt utrolig mange flinke folk, det helt uavhengig av hvor de kommer fra, hudfarge, legning, alder og kjønn. Det bekrefter det faktum at mangfold ikke betyr at alle skal være like, men at alle er likeverdige, sier Øistein.

Mangfold på agendaen

Troen på at grupper sammensatt med mennesker av ulik bakgrunn presterer bedre enn grupper med ensartet bakgrunn er bekreftet av forskning, og er viktig for oss. Vi har en del på plass når det gjelder arbeidet med mangfold i Eidsiva, men vi skal fortsette å utfordre oss og jobbe mer systematisk.

- Både nåværende og fremtidige ansatte skal være helt trygge på at seksuell legning, bakgrunn og etnisitet ikke har noe å si for karriere eller muligheter i Eidsiva. Ingen skal komme i en situasjon hvor det oppstår utfordringer knyttet til dette. Vi er også strenge på vår nulltoleranse mot trakassering og diskriminering, forteller HR-rådgiver Morten Kulsveen.

Hvorfor støtter Eidsiva pride?

 • Pride betyr likhet for alle, og det er vi for.

Hva gjør Eidsiva for å sikre mangfold i konsernet?  

 • Overordnet mål om at Eidsiva skal være en likestilt arbeidsplass som ivaretar mangfold og er inkluderende.
 • Nulltoleranse for diskriminering og trakassering.
 • Mangfold er nedfelt i styrende dokumenter, etiske regelverk og HMS-mål.
 • Systematisk arbeid med bærekraft.
 • Fokus i lederopplæring.
 • IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv).

Åpen, skikkelig og djerv = selskapsverdiene

 • Åpen: vi er imøtekommende og lyttende. Vi spiller på lag, deler kunnskap på tvers og unner hverandre suksess.
 • Skikkelig: vi er ærlige og ansvarlige i vår forretningsdrift. Vi holder det vi lover, og er grundige og profesjonelle i vårt arbeid.
 • Djerv: vi skal være modige, handlekraftige og tørre å prøve. Vi skal alltid jakte forbedring.

Hvordan jobbe videre med mangfold i konsernet?

 • Øke kunnskap i egen organisasjon og engasjere medarbeidere
 • IA-arbeid. HR, HMS, verneombud, tillitsvalgte og BHT jobber for å forankre prosesser ute i organisasjonen.
 • Gjøre Eidsiva mer attraktiv som arbeidsgiver ved å fenge oppmerksomheten til alle.
 • Forankre arbeidet i aktiviteter som rekruttering, employer branding og merkevarebygging. 

Happy pride!