Tilbake til forsiden
Trehørningen energisentral på Hamar

Viktige muligheter som student

Hvert år tar Eidsiva-konsernet inn flere studenter, både gjennom internship- og trainee-ordninger. Summer internship er populært blant studenter som ønsker å utøve teori i praksis, og i år har vi summer interns i nettselskapet Elvia og fjernvarmeselskapet Eidsiva Bioenergi. Ola Ilseth Pronk er en av studentene som tilbringer sommeren sin i Eidsiva-konsernet, og vi har tatt en prat med han.

Publisert: 11.08.2021

- Jeg går på et sivilingeniørstudium ved NTNU i Trondheim, og studerer produktutvikling og produksjon, med spesialisering innen energi-, prosess- og strømningsteknikk forteller Ola.

Fra teori til praksis

Gjennom sommeren har Ola fått to hovedprosjekt, hovedsakelig knyttet til Trehørningen Energisentral.

- Det ene prosjektet handler om å øke forbrenningskapasiteten til anlegget, og mengden energi som blir levert til fjernvarmenettet, der min jobb er å se på muligheter for hvordan det kan gjøres. Mitt andre prosjekt omfatter bruk av en røykgasskondensator, som går ut på å hente ut siste rest av energi i gassen som dannes under forbrenning. Hvis denne kan brukes, får man hentet ut de siste 10-15% av den tilgjengelige energien. Alt i alt er begge prosjektene aktuelle tiltak for å optimalisere systemet, og rett og slett få utnytte mer energi, forteller Ola.

Eidsiva Bioenergi produserer strøm til strømnettet og varme til fjernvarmenettet. Prosjektene Ola jobber på vil potensielt sett øke kapasiteten, en vil kunne brenne mer søppel og også dekket nye kunders behov.

- Det er ikke alltid teori og praksis stemmer helt overens. Selve jobben er litt vanskeligere enn pensum fra læreboka, men det er gøy å få prøvd seg på ordentlige problemstillinger, og få muligheten til å gå i dybden på faget, sier Ola.

En viktig rolle i det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland, gjennom blant annet overgangen til produkter og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø. Som leverandør av kritisk infrastruktur anser vi Eidsiva som sentrale i det grønne skiftet, både i form av tjenester og påvirkning.

- Det å bruke et produkt fra vugge til grav, utnytte det maksimalt og ikke gi det en tidlig død ved å deponere det, er et fantastisk behov å fylle. I Norge har vi historisk hatt for lite fokus på å utnytte ressurser maksimalt, men det kommer mer og mer av den type holdninger. Universitetene legger også stor vekt på dette. Energioptimalisering er avgjørende for fremtiden, og at Eidsiva kan bidra til det er veldig positivt, sier Ola.  

Nytteverdien av et internship

Studenter som bruker sin kunnskap, og får ny kompetanse gjennom arbeid opplever ofte økt motivasjon. Det er også en gylden mulighet til å tilegne seg praksis og erfaring.

- For mer er det svært motiverende å vite at erfaringen fra sommerjobben har en kjempeverdi videre i studiet i Trondheim. Mang er nok ikke klar over hvor kompleks og variert driften i Eidsiva er, men her får vi studenter ​​​​​​​virkelig brukt kunnskapen og lært nye ting. Jeg tror ikke jeg kunne funnet noe mer relevant å drive med i sommer, avslutter Ola.