Tilbake til forsiden
Skråblikk på varmesentralen Kongsvinger

Vingersjøen Varmesentral

I løpet av 2020 har det reist seg et fremtidsrettet og flunkende nytt forbrenningsanlegg i Kongsvinger. Her skal Eidsiva Bioenergi forbrenne gammelt trevirke med ny teknologi, og med det varme opp bygninger i Kongsvinger sentrum.

Publisert: 11.08.2021

Et gammelt skap blir varmt vann i springen

Fjernvarme er varmeenergi som fraktes til våre kunder gjennom rør i bakken. I våre fjernvarmeanlegg et det hovedsakelig 3 deler: forbrenningsanlegg, fjernvarmenett og kundens anlegg. På forbrenningsanlegget Vingersjøen i Kongsvinger skal det brukes rivningsvirke og returtre for å skape energi. Kort fortalt innebærer det at trehus som blir revet, gamle skap, trematerialer etter oppussing med mer, kvernes til flis og havner i vår forbrenningsovn. Energien som kommer ut fra dette brukes til å  varme opp vann som sendes til fjernvarmekundene. Returtreet som brukes på Vingersjøen er levert av GIR, Glåmdalen Interkommunale Renovasjonsselskap, som igjen har fått trematerialene levert til sine gjenvinningsstasjoner fra innbyggerne. 

Varmesentral

Under byggingen av fjernvarmesentralen er det brukt treverk alle steder hvor det er mulig. Først og fremst av sikkerhetsmessige årsaker, da treverk ikke deformeres under en eventuell brann. Treverk er også et mer miljøvennlig materiale, enn for eksempel stål og betong. Materialene til bygget er levert av Nordisk Massivtre, og andre lokale firmaer har utført grunnarbeid, elektriker- og rørleggerarbeid.

Energien

Ved full drift vil den nye ovnen levere en effekt  på 8 MW – 8000 kilowatt. Gjennom et år vil anlegget produsere en energimengde på opp mot 30 GWh, denne energien skal varme opp  offentlige bygg ,forretningsbygg,  og leiligheter i Kongsvinger sentrum. Vingersjøen legger grunnlag for ytterligere vekst for fjernvarmen i Kongsvinger, hvor det er etablert et bredt fjernvarmenett med omtrent 700. 000 liter vann som sirkulerer. 

Eidsiva Bioenergi er et datterselskap i Eidsiva-konsernet, og er Norges tredje største fjernvarmeleverandør og leverer hvert år godt over 400GWh via egen infrastruktur til privat- og bedriftsmarkedet på Innlandet. Dette gir et betydelig bidrag i det grønne skiftet i regionen gjennom økt fornybar energiproduksjon og frigjøring av elektrisk energi til andre formål.