Tilbake til forsiden

Avfallshåndtering

Kanskje kan vi lære mer om hvordan vi håndterer avfallet vårt? Hele Norge er fullt av avfallsbeholdere som tømmes regelmessig. Hva om vi til enhver tid visste hvilke beholdere som er fulle og må tømmes? Da kan tømmeruten planlegges slik at renovasjons-bilen kjører på en dynamisk måte, og vi sparer både ressurser og drivstoff.

Avfallshåndtering IoT