Tilbake til forsiden

Bestill byggvarme

Mål om en utslippsfri byggeplass? Bestill byggvarme i dag!

Fordeler med byggvarme:

  • Erstatter fossile energikilder på byggeplassen og bidrar til å redusere utslipp
  • Er kostnadseffektivt og forutsigbart
  • Kan dekke store energibehov
  • Gjør at du unngår unødvendig belastning av strømnettet
Byggeplass som varmes opp med byggvarme, arbeidere i verneklær

Leveransens omfang 
Eidsiva Bioenergi skal dekke opp til bekreftet oppvarmingsbehov for eiendom skrevet i feltet «Leveringsadresse byggvarme» i søknadsskjema. Leveringsforpliktelsen inkluderer kun energi til oppvarming. 

Pris 
Fjernvarmeprisen er fast i hele byggeperioden og leveres til 99 øre/kWh (eks mva.)

Betalingsvilkår og fakturaadresse 
Avregning og betalingen skjer etterskuddsvis pr. måned etter levert mengde energi. Betalingsfrist er 16 dager. Faktura for energi sendes til «Firmanavn» oppgitt i søknadsskjema.

 

Gjeldende leveringsbetingelser og tekniske bestemmelser

Bestillingsskjema: