Tilbake til forsiden
Morten Granberg i vernetøy

Morten Granberg sørger for at du holder varmen i vinterhalvåret

Publisert: 14.12.2023

  1. Hvorfor jobber du i Eidsiva-konsernet? 

Jeg har alltid vært teknisk interessert, og i tidligere jobb ble jeg introdusert for damp og dampsystemer, som førte til at jeg tok kjeleoperatørsertifikat og senere kjelepassersertifikat, som igjen førte meg til valg av karrierevei inn mot Eidsiva Bioenergi.

Energibransjen har alltid fasinert meg, og jeg motiveres av å videreutvikle meg både faglig og personlig – og slike muligheter får jeg i Eidsiva. Her drar jeg nytte av min kompetanse, utdanning og interesse, og det er samtidig morsomt å være en del av en bransje som er så mye i fokus, med tanke på bærekraft og det grønne skiftet.

  1. Hvilken rolle har du, og hva innebærer den?

Jeg jobber som driftsoperatør i Eidsiva Bioenergi. Kort fortalt er jobben min å sikre god drift av fjernvarmeanlegg på en trygg, økonomisk og stabil måte.

  1. Hva er det beste eller mest spennende med jobben din? 

Det mest spennende er at vi i drift alltid må være på og forberedt. Vi har en leveringsplikt, og vi må alltid sørge for at varmen kommer frem til kunden til enhver tid. Samtidig er det mye aktivitet i hverdagen, hvor jeg må være fleksibel på arbeidsoppgaver som dukker opp.

  1. Hva skiller vår bransje fra andre bransjer og hva er det som gjør at du vil jobbe i denne bransjen?

Eidsiva Bioenergi er et selskap i sterk vekst, og vi har et svært viktig samfunnsansvar. Vi sørger jo tross alt for at mennesker holder varmen i vinterhalvåret.

I Eidsiva blir arbeidstagere godt tatt vare på og hørt. Det som skiller Eidsiva Bioenergi fra andre selskap er folkene som jobber her, kulturen og det gode miljøet vi har. Det er god dialog mellom ledere og medarbeidere og her kan alle være seg selv. Det er også mange gode faglige diskusjoner man kan lære av.

I tillegg er det også trygt sted å være ansatt, med tanke på energibehovet vi har nå og i fremtiden.