Tilbake til forsiden

Bli lærling i Eidsiva

Bli lærling i Eidsiva Bioenergi!

I Eidsiva Bioenergi utvikler og produserer vi fornybare energiløsninger til det beste for samfunnet. Vi tar vare på ressursene våre, og utnytter avfall og naturprodukter som ikke har noen alternativ verdi. Bli lærling hos oss innenfor kjemiprosessfaget eller automatiseringsfaget!

Trehørningen tar inn en lærling i kjemiprosessfaget annethvert år, mens automasjonsfaget tar inn en lærling hvert år

Har du spørsmål kan du ta direkte kontakt med:

  • Fagansvarlig for kjemiprosessfaget Steffen Andersen (+47 48238487) eller fagansvarlig for automasjonsfaget Andreas Mølstad (+47 91587262).
Mann gående på tak anlegg i verneutstyr

Bli lærling i Elvia!

Det er ikke tvil om hvor viktig det er for hele kraftbransjen at vi har engasjerte, nysgjerrige og drevne lærlinger. Derfor har Elvia til enhver tid rundt 15-20 lærlinger ute i felt. Som lærling får du prøve deg på varierte arbeidsoppgaver knyttet til drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. Slik bidrar vi til å legge et godt grunnlag for videre karriere innen en spennende bransje. 

Les mer om det å være lærling i Elvia her.

Fire kvinner i verneutstyr på byggeplass

Hva kan vi tilby deg som lærling? 

  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en av samfunnets viktigste bransjer. 
  • Muligheter for lærlingplass flere steder på Østlandet.  
  • Oppfølging fra egen veileder i læretiden.  
  • En arbeidsgiver med sikkerhet som satsningsområde.  
  • Lønn over tariff, i tillegg til ordnede lønns-, arbeids- og forsikringsvilkår. 

Hva kan et fagbrev bety for deg?

  • Fagutdanning som gir deg mulighet til å jobbe med fornybar energi. 
  • Gode muligheter for fast jobb etter læretiden.  
  • Etter fullført læretid vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt.  
  • Med et fagbrev står du sterkt i arbeidsmarkedet, og et godt utgangspunkt for videre utdanning dersom det er ønskelig. 

Eidsiva åpner opp for nye søknader på begynnelsen av året, med oppstart påfølgende høst. Så fort søknaden ligger ute, finner du den her