HMS | Eidsiva )
HMS

Eidsiva skal være en sikker og trygg arbeidsplass med et arbeidsmiljø preget av engasjement, effektivitet og godt samarbeid. Konsernet har fokus på å rekruttere og utvikle riktig kompetanse, og jobber systematisk med likestilling og mangfold.

For å nå selskapets målsetting om null skader, har Eidsiva intensivert innsatsen innenfor forebyggende arbeid. Vi har fokus på atferd og kultur som fremmer sikkerhet.

Som IA-bedrift har Eidsiva fokus på å:

  • Jobbe systematiske for å forebygge og redusere sykefraværet.
  • Videreutvikle helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet.
  • Motivere for at våre eldre arbeidstakere blir stående i arbeid i hel eller redusert stilling.
  • Ta inn jobbsøkere med redusert funksjonsevne i praksisplass.

- I Eidsiva skal sikkerheten til våre medarbeidere alltid komme først, og HMS-arbeidet skal være en integrert del av det daglige arbeidet. Eidsiva skal ha et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø – alle skal trives på jobb og komme trygt hjem. Vår visjon er null arbeidsrelatert sykefravær, null skader, og null ulykker eller tap.For å nå målet om at alle skal trygt hjem, må vi huske på at vi alltid har tid til å gjøre arbeidet sikkert. Ingen jobb er så viktig at den må gjennomføres med fare for liv og helse.  
Øistein Andresen, konsernsjef

HMS-håndbok

Ansatte og leverandører til Eidsiva-konsernet skal gjøre seg kjent med Eidsivas retningslinjer vedrørende HMS. Detaljert informasjon finnes i konsernets HMS-håndbok, som ligger tilgjengelig på våre nettsider.