Tilbake til forsiden

HMS

Eidsiva skal være en sikker og trygg arbeidsplass med et arbeidsmiljø preget av engasjement, effektivitet og godt samarbeid. Konsernet har fokus på å rekruttere og utvikle riktig kompetanse, og jobber systematisk med likestilling og mangfold.

For å nå selskapets målsetting om null skader, har Eidsiva intensivert innsatsen innenfor forebyggende arbeid. Vi har fokus på atferd og kultur som fremmer sikkerhet.

Som IA-bedrift har Eidsiva fokus på å:

  • Jobbe systematiske for å forebygge og redusere sykefraværet.
  • Videreutvikle helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet.
  • Motivere for at våre eldre arbeidstakere blir stående i arbeid i hel eller redusert stilling.
  • Ta inn jobbsøkere med redusert funksjonsevne i praksisplass.

HMS-håndbok

Ansatte og leverandører i Eidsiva-konsernet skal gjøre seg kjent med Eidsivas retningslinjer vedrørende HMS. Detaljert informasjon finnes i konsernets HMS-håndbok