Tilbake til forsiden

Eidsiva Bredbånd Personvern

Eidsiva Bredbånd tar personvern på alvor og vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi samler inn og forvalter data om deg som er nødvendig for at vi kan levere internett til deg. Alle data som samles inn av oss er det vårt ansvar å håndtere på riktig måte.

Sist endret 01.01.2023

Seksjonen "Eidsiva bredbånds innsamling og bruk av personopplysninger" vedrørende lagring av IP adresser

Eidsiva Bredbånds innsamling og bruk av personopplysninger

Når du bruker vårt nettsted og min side samler vi inn opplysninger via cookies (informasjonskapsler). Dette gir oss informasjon om hvilken nettleser du har brukt og om hvordan du har brukt våre nettsider, samt hvilken IP-adresse du har. Vi knytter ikke denne informasjonen til deg som person. Vi bruker informasjonen til å forbedre ytelsen til vårt nettsted. Bruken er basert på Eidsiva Bredbånds berettigede interesse av å forbedre våre nettsider og kommunisere informasjon til våre kunder.

Du kan lese mer om hvordan vi bruker cookies her.

Du kan deaktivere funksjonalitet i din nettleser for å forhindre at informasjonskapsler blir brukt, les mer på: Slik tømmer du nettleserdata - Nettvett.no

Når du blir kunde hos oss mottar vi kontaktopplysninger fra deg via telefon, bestillingsskjema og/eller andre kontaktflater og lagrer disse i våre systemer, slik at vi kan levere, fakturere og eventuelt bygge ut infrastruktur for våre tjenester. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg. Opplysningene lagres så lenge ditt kundeforhold vedvarer, eller så lenge vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene. Når du som kunde logger inn på min side opptrer du ikke lenger anonymt på vårt nettsted. Vi bruker identifiseringen til å gi deg tilgang til selvbetjeningsfunksjoner relatert til våre produkter og eventuelle samtykker du har gitt oss. Når du er innlogget på Min side er alle data kryptert. Dette ser du ved at det står “https://” først i adressen i din nettleser.

Når du bruker bredbånd over Kabel-TV (Coax) og DSL som er levert av oss, får du tildelt en IP-adresse. Vi er pålagt å holde oversikt over hvilken IP-adresse kundene våre har og vi samler inn og lagrer metadata. Det vil si at vi anonymt lagrer informasjon om trafikk, tilkoblingstidspunkter med mer.  Dette gjøres fordi vi er pålagt av myndighetene å ta vare på denne informasjonen i 12 måneder, deretter slettes informasjonen. Vi lagrer minimumskravet som pålagt av lov, bruker ikke metadata til andre formål og sammenstiller ikke denne informasjonen med annen informasjon slik at enkeltkunder identifiseres.

Vi har kontakt med utstyret som er plassert hjemme hos deg og kan måle om bredbåndslinjen inn til boligen din fungerer som den skal, frem til hjemmesentralen/routeren din. Vi bruker disse opplysningene til å besørge drift og sikkerhet i bredbåndsnettet vårt. Dette er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg om bredbåndstjenester.

år du bruker bredbånd over fiber, benytter vi Altibox for teknisk drift av tjenesten. Altibox vil derfor tildele en IP-adresse når du benytter deg av bredbåndet.  Les mer om hvilke opplysninger Altibox behandler her, under «Teknisk informasjon om nettverket ditt».

Hvis du er TV-kunde og kjøper/leier/velger innhold fra vår leverandør Altibox, samles det inn informasjon om dine valg. Dette gjøres for at du skal betale for rett innhold/tjeneste og slik at Eidsiva Bredbånd kan betale innholdsleverandøren for riktig innhold. Dette er nødvendig for å oppfylle avtalen vi inngår når du bestiller innhold. Kun et fåtall personer med tjenstlig behov hos Eidsiva Bredbånd og innholdsleverandøren kan se bestillingene. For mer informasjon om hvilke opplysninger Altibox behandler for teknisk drift av TV-leveranse, se her under «Teknisk informasjon fra underholdningstjenestene våre».

Hvis du har telefonabonnement fra oss, samler vi inn opplysninger om ditt forbruk, hvilket nummer som er oppringt og samtalens varighet. Dette gjøres slik at du belastes riktig beløp, og slik at du kan motta spesifisert faktura dersom du ber om dette. Denne innsamlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen vi har med deg om telefoni. Vi har også knyttet en opprinnelsesmarkering til ditt abonnement som vi utleverer til nødetater slik at de finner adressen ved behov.

Når du tar kontakt med vårt kundesenter eller support lagrer vi tidspunkt og lengde på kontakten, bestillinger og eventuelle feil du rapporterer. Dette gjøres for å forbedre våre tjenester og for å avdekke om vi har mange tekniske problemer på gitte adresser eller områder. Det er i Eidsiva Bredbånds berettigede interesse å forbedre vår leveranse og kundeservice og vi er avhengig av å rette feil for å oppfylle vår avtale med deg.  Opplysningene lagres så lenge du er kunde hos Eidsiva Bredbånd og slettes når vi ikke lenger er pålagt å oppbevare opplysningene.  Enkelte samtaler med kundesenteret kan bli tatt opp for opplæringsformål, hver aktuell innringer vil få informasjon om dette og bes om samtykke på forhånd. Vårt kundesenter holder åpent 24/7. I forbindelse med vårt samarbeid med Altibox benytter vi Lyse Dialog AS for kundeservice i enkelte perioder av døgnet. Dette betyr at dersom du kontakter oss på telefon utenfor vårt kundesenters åpningstider vil Lyse Dialog ta imot din henvendelse. Lyse Dialog vil derfor ha innsyn i dine personopplysninger og din henvendelseshistorikk for å kunne hjelpe deg. Lyse Dialog vil kun bruke din informasjon til det formål å yte kundeservice.

Vi vil i noen sammenhenger sammenstille opplysninger fra dine kundehenvendelser, slik som type henvendelse eller kategori av feil rapportert, med en database for markedsanalyse og segmentering levert av en tredjepart. Dette gjøres for å kunne kommunisere informasjon som er relevant for deg. Opplysningene blir slettet når segmenteringen er over og blir ikke tilbakeført til denne databasen. Det er i Eidsiva Bredbånds berettigede interesse å kommunisere relevant informasjon til eksisterende kunder.

Når vi ønsker å meddele endringer, oppdateringer eller nye tilbud til våre kunder kommuniserer vi via min side, e-post, SMS eller post. Dette gjøres for å gi viktig informasjon om tjenesten, gi relevante tilbud eller følge opp ditt kundeforhold. Det er i Eidsiva Bredbånds berettigede interesse å kommunisere med eksisterende kunder og i noen tilfeller nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg. Kommunikasjon mellom oss vedrørende ditt kundeforhold blir lagret så lengde du er kunde hos oss deretter slettet innen seks måneder. Reservasjoner fra Brønnøysundregisteret slettes ikke da vi trenger denne informasjonen for våre rettslige forpliktelser.

I noen tilfeller sender vi ut konkurransepremier og oppmerksomhetsgaver til deltagere eller kunder. Dette medfører at vi enten samler inn eller gjenfinner navn, adresse og eventuelle kontaktopplysninger til mottageren og deler disse med den virksomheten som skal levere forsendelsen. Vi sletter konkurransedeltageres informasjon 30 dager etter at konkurransen er over og kunders informasjon som beskrevet over. Vi bruker kun anerkjente leverandører som tar personvern på alvor, les mer om hvem vi deler opplysninger med under.

Opplysninger innsamlet fra andre

Når vi bygger infrastruktur henter vi inn kartopplysninger, koordinater og adresser fra tilbydere av karttjenester. Formålet med denne innhentingen er å kunne bygge infrastruktur frem til våre kunder og drifte denne. Dette gjøres på grunnlag av en avtale med våre kunder eller i noen tilfeller fordi det er i Eidsiva Bredbånds berettigede interesse å bygge ut hensiktsmessig infrastruktur. Disse opplysningene lagres så lenge vi har aktiv infrastruktur på lokasjonene.

Vi henter inn informasjon fra Reservasjonsregisteret i Brønnøysund om reservasjon mot telefonsalg og direkte adressert reklame. Dette er nødvendig for å overholde våre rettslige forpliktelser i forbindelse med markedsføring. Opplysningene om reservasjoner vaskes mot Brønnøysundregisteret og er derfor lagret til de eventuelt blir slettet der.

Dine rettigheter

Dersom dine opplysninger er uriktige eller ufullstendige, kan du selv endre noe av dette på Min side. Her kan du også administrere samtykker du har gitt oss.

Du kan be om innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg og sletting av alle kundedata, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller at vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid, eksempelvis etter bokføringsloven. Slettes alle dine kundedata så vil også ditt kundeforhold hos oss opphøre.

Ønsker du innsyn i dine opplysninger må du kontakte vårt kundesenter.

Ønsker du å få slettet dine opplysninger kontakt kundesenteret på telefon 612 00 612

Dersom vår behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke kan du fritt trekke slike samtykker når du selv vil. Den letteste måten å endre dine samtykker på er på min side. Du kan også ringe vårt kundesenter.

Dersom vår behandling av dine personopplysninger er basert på våre berettigede interesser har du rett til å protestere mot behandlingen og i visse tilfeller må behandlingen opphøre eller endres.

Dersom vi bruker dine personopplysninger til markedsføring basert på våre berettigede interesser har du rett til å protestere mot behandlingen og behandlingen må opphøre.

Ta kontakt med vårt personvernombud dersom du ønsker å protestere.

Du har under visse forutsetninger rett til å be oss begrense behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel hvis du ikke lenger er kunde hos oss men trenger at vi fortsatt lagrer dine opplysninger slik at du kan gjøre fastsette et rettskrav. Ta kontakt med vårt personvernombud dersom du ønsker å be om slik begrensning.

Hvem vi overfører opplysninger til

Eidsiva Bredbånd samarbeider med en rekke aktører for blant annet å kunne bygge ut fibernett, levere tilleggstjenester og sørge for utsendelser til kunder. Der det foreligger databehandlerforhold har Eidsiva Bredbånd som behandlingsansvarlig sørget for et forsvarlig sikkerhetsnivå og dokumentert forholdene med databehandleravtaler i tråd med gjeldende lovgivning.

Vi overfører personopplysninger til følgende kategorier av mottagere:

Entreprenørvirksomheter som bygger infrastrukturen for bredbåndsnettet og utfører feilretting. Disse virksomhetene er basert i Norge, hovedsakelig i Eidsiva Bredbånds kjerneområder.

Serviceleverandører som leverer logistikktjenester for hjemlevering av router, dekoder eller andre forsendelser. I tillegg brukes i noen tilfeller slike leverandører til å levere konkurransepremier, oppmerksomhetsgaver eller lignende. Disse virksomhetene er basert i Norge, hovedsakelig i Eidsiva Bredbånds kjerneområder.

Programvare/løsningsleverandører som leverer verktøyene Eidsiva Bredbånd bruker for å forvalte kundeforhold, kundekontakt, tjenesteproduksjon og leveranser. Disse virksomhetene er hjemmehørende i EU, med unntak av Microsoft, se «Tredjestater».

Tilbyder av faktura og innkrevingstjenester som utarbeider og sender ut faktura samt følger opp betalingsmislighold. Disse virksomhetene er basert i Norge og EU og innehar bevilgning når det er påkrevd.

Tredjestater

Eidsiva Bredbånd overfører opplysninger utenfor EØS-området.

Enkelte kontorprogrammer levert av Microsoft bruker servere og tjenester som fysisk befinner seg i USA. Det kan derfor forekomme at dine opplysninger blir lagret her. Hvis du tar kontakt med oss på den sosiale medieplattformen Facebook kan det hende at dine opplysninger blir lagret på servere lokalisert i USA.

Videre benytter Eidsiva Bredbånd seg av enkelte støttesystemer som leveres av virksomheter med base i tredjestater, men opplysningene lagres på europeiske datasentre.

Eidsiva Bredbånd har databehandleravtaler og andre nødvendige kontrakter med samtlige leverandører for å sikre lovlig behandling av dine personopplysninger.

Konkurranser og personopplysninger

Om du deltar i en av våre Facebook-konkurranser, eller liknende, samler vi inn kontaktinformasjon for å kontakte deg hvis du vinner. Denne informasjonen sletter vi innen 30 dager etter at konkurransen er over.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Dersom du mener at vi har behandlet dine personopplysninger uriktig eller ikke ivaretatt dine rettigheter håper vi at du først tar kontakt med vårt personvernombud på ebpersonvern@eidsiva.no

Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet. I Norge er det datatilsynet som er tilsynsmyndighet:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

Endring av personvernerklæring