Tilbake til forsiden

Gebyrer

Priser og gebyrer - privat

Gebyr
Gebyr for gjenåpning av stengt abonnement kr 500,-
Oppsigelse i avtaleperiode
Oppsigelse i avtaleperioden DSL kr 1.490,-
Oppsigelse i avtaleperioden DSL Variabel
Oppsigelse i avtaleperioden COAX kr 2.990,-
Avbestillingsgebyr etter bekreftet utbygging kr 9.000,-
Avbestillingsgebyr før bekreftet utbygging kr 4.500,-
Erstatning TV-dekodere ved skade / tap
Dekoder - erstatning ved skade/tap kr 1.499,-
Hjemmesentral, modem, trådløs ruter - erstatning ved skade/tap kr 990,-
Ny fjernkontroll til TV-dekoder kr 150,-
Administrasjonsgebyr
Administrasjonsgebyr - ved papirfaktura kr 49,-
Frakt - Utsendelse av utstyr kr 149,-