Tilbake til forsiden

Vang

Tre personer i en samtale foran gravemaskin

Fiberbredbånd til Vang

Vang kommune har signert avtale med Eidsiva om fiberutbygging for flere områder.Støttemidler fra staten, fylket og Vang kommune er med på å muliggjøre disse prosjektene.

Utførende entreprenør: Vang Energi
 
Vi starter utbygging når målet om 65% oppslutning er nådd. 

Her finner du kart over områdene tilbudet gjelder:

Hva er Nkom-områder?

Nkom-områder er områder som har mottatt offentlig støtte til utbygging av fiberbredbånd. 

Offentlig støtte er et virkemiddel for å stimulere til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut digital infrastruktur. Regjeringen gir offentlig støtte over statsbudsjettet til utbygging av fiber. Disse midlene, kalt Nkom-midler, fordeles til fylkeskommunene, som fordeler dem til utbyggingsprosjekter i sitt fylke. 

Nkom er en forkortelse for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og de gir faglig veiledning til fylkeskommunene om hvordan de bør bruke Nkom-midlene.

Gravemaskin og jorde sett ovenfra

Skal du grave selv?

Denne informasjonen gjelder for deg som har bestilt fiber, og som vi har avtalt med at skal grave selv.

  1. Du vil få utdelt materiell fra oss, og må deretter grave inn til veggen i så rett linje som mulig.  
  2. Når gravingen og trekking av rør er ferdig, logger du på Min side og registrerer at arbeidet er utført. 
  3. Montør kontakter deg direkte og avtaler installasjonstidspunkt.
Les mer om graving her

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Tusen takk!

Ved en eventuelt bestilling av fiber, kommer denne som en bekreftelse på e-posten din.

Skjema som er sendt inn nå er ikke en aktiv bestilling, men at du ønsker et uforpliktet tilbud. Vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

Ha en riktig god dag!

Har du bestilt?

Her kan du finne oppdatert status for adressen din

Sjekk status