Tilbake til forsiden

Sikkerhetsseminar 23. april

Er norske kommuner tilstrekkelig forberedt på digitale trusler?

Kommunal IT-sikkerhet

Hva er trendene og hvordan beskytter vi oss?

Hvordan kan kommuner jobbe systematisk med risiko og sikkerhetsvurdering, og beskytte seg best mulig mot angrep?

Vi belyser de digitale sikkerhetsutfordringene som norske kommuner står overfor, og hvordan man best kan ruste seg mot cyberangrep.

Møtet er både fysisk og via Teams.

To kollegaer foran fire skjermer

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden gjør at trusselbildet er i endring, og det er et kontinuerlig arbeid å sikre seg mot uønskede og tilsiktede hendelser. Norske kommuner opplever stadig oftere at datasikkerheten er under press. Digital sikkerhet er et virksomhetsansvar, og det vil si at hver enkelt kommune i utgangspunktet har ansvar for å ivareta sikkerheten selv. 

Praktisk info:

Dato

Tirsdag 23. april 2024
Kl. 12:00 - 15:00

Sted

Fakkelgården Lillehammer, eller via Teams

Påmeldingsfrist utløpt!

Ønsker du å delta? Kontakt Lars Erling Vasslid, se kontaktinfo under.

Program

Seminaret arrangeres i samarbeid med Netsecurity.

Netsecurity logo

Påmelding

Takk, din påmelding er registrert!

Hvordan ønsker du å delta?
Samtykke lagring

Ved spørsmål kontakt:

Lars Erling Kirkeeide Vasslid

Lars Erling Kirkeeide Vasslid

Key Account Manager

Laster kart

Informasjon om konferansested

Klikk på ikonet i kartet for å få opp detaljer.