Tilbake til forsiden

Ditt avfall og våre anlegg = en skikkelig god løsning

Varme i hjemmet, snøfrie baner og utslippsfrie byggeplasser? Løsningen er fjernvarme. Med fem hundre kilometer med rør, og mange hundre tusen liter vann i sirkulasjon, sørger vi for at hverdagen er varm og fremtiden grønn.

Grønne baner fjernvarme bio

Publisert: 18.01.2024

 

Fra avfall til grønn energi 

Fjernvarme produseres ved å bruke ressurser som ellers ville gått tapt. Det du og andre kaster i søpla, er en av våre viktigste energiressurser. Her spiller også skogflis og returtre en viktig rolle i energiproduksjonen.  

I vår produksjon av fornybar energi er det en ting som gjelder; vi skal være en problemløser for våre kunder og lokalområder ved å kun brenne råstoff som ikke kan utnyttes på andre måter. 

Fjernvarmeanleggene brenner avfall for å forsyne samfunnet med pålitelig energi. Denne blir overført fra anlegget, gjennom fjernvarmenettet og hele veien frem til deg. Slik holder vi lokale idrettsanlegg varme og fotballbaner frie for snø, alt dette til en god fastpris! 

Aktivitet hele året 

For oss er idrett viktig og en del av vårt samfunnsansvar, derfor gjør vi det mulig for barn og være aktive hele året. Alt dette gjør vi med fornybar energi, samtidig som vi avlaster strømnettet slik at det kan brukes til andre viktige samfunnsoppgaver.   

Samfunnet inkluderer alle sammen, både store og små. Glede, mestring, sosialisering og samhold. Jubel fra tribuner, gleden over en nyvasket drakt og følelse av å høre til. Vårt samfunnsansvar handler om å gi tilbake til de som betyr mye for oss. Idrett, kultur, små og store lag og foreninger. 

Et stort og viktig bidrag  

Skal vi klare å håndtere energiutfordringene vi står ovenfor, er gode løsninger viktig. Bruken av fjernvarme, frigjør elektrisk energi i strømnettet og er viktig både i lokal og nasjonal sammenheng – som et bidrag inn i det grønne skiftet. Fjernvarme som fornybar energi har mange bruksområder og er enkelt, komfortabelt og forutsigbart.  

  • Eidsiva Bioenergi leverer fornybar energi i 13 byer og tettsteder i Innlandet. 
  • Fjernvarme har flere bruksområder og sørger blant annet for snøfrie kunstgressbaner, mindre glatte fortau og varme i hjemmet.  
  • Ved hjelp av fjernvarme får rundt 5985 barn og unge mulighet til å være aktive i oppvarmede haller og baner hele året. 
  • Fjernvarme erstatter fossil oppvarming, og frigjør kapasitet i strømnettet som kan brukes til andre formål. 
  • Et miljøvennlig alternativ! 

Les mer om fjernvarme her.