Tilbake til forsiden

Eidsiva kjøper etablert datasenter: - Vi skal tilby trygg lagring med 100 % nasjonalt, offentlig eierskap

Eidsiva går inn i datasentermarkedet, og har allerede tatt første steg ved å kjøpe det 6 MW store datasenteret på Gjøvik. - Vi skal være med å bygge Norges digitale grunnmur, sier konsernsjef Henning Olsen.

Ola Børge holder tale

Publisert: 15.01.2024

Både det offentlige Norge og private aktører som leverer samfunnskritiske tjenester har behov for trygg lagring og prosessering av store mengder data.

Viktig bidrag til Norges digitale grunnmur

Eidsiva vil bidra til å bygge en viktig del av den samfunnskritiske infrastrukturen for digitaliseringen av landet.

- Vi i Eidsiva mener et datasenter med 100% nasjonalt, offentlig eierskap, er en viktig byggestein i den digitale grunnmuren for Norge. Utvikling av datasentre er derfor en viktig del av vår strategi fremover, sier konsernsjef i Eidsiva, Henning Olsen.

- I en tid med økt geopolitisk usikkerhet, ser vi at det er et økende behov for nasjonalt eierskap innenfor samfunnskritiske digitale tjenester. I en urolig verden kan vi ikke ta risiko knyttet til viktig digital infrastruktur og personvern, fortsetter han.

Første steg er tatt: Kjøper datasenter

Ifølge administrerende direktør Ola Børke i Eidsiva Bredbånd er satsningen på datasenter en naturlig forlengelse av Eidsivas samfunnsoppdrag som leverandør av samfunnskritisk infrastruktur.

- Datasenteret vi kjøper på Gjøvik er et av Norges mest sikre. Vi overtar samtidig forretningsvirksomheten knyttet til driften av datasenteret. Oppkjøpet representerer også en økt tilstedeværelse av Eidsiva på Gjøvik. Kommunen har tatt en viktig posisjon innen cybersikkerhet med blant annet NTNU og NSM tydelig til stede i byen, sier Børke.

Han understreker at oppkjøpet bare er første steg i en langsiktig datasenter-satsing.

- Vi ser på muligheter for å utvikle flere datasentre, og ser også på mulighetene vi har med å utnytte synergier i eksisterende virksomheter. Konkret innebærer dette at kunder av datasentrene kan få trygg lagring, transportfibernett og sikkerhetstjenester i en samlet løsning.

Solid finansiell kapasitet

Konsernsjef Henning Olsen viser også til selskapets solide finansielle kapasitet som trygghet for langsiktig eierskap og videre investeringer i satsningen.

- Vi har et viktig samfunnsoppdrag med å levere kritisk infrastruktur innen energi, telekommunikasjon og nå datasenterkapasitet. På den måten skal vi være med på å bygge og utvikle viktige deler av Norges digitale infrastruktur.