Tilbake til forsiden
En ung mann presenterer under Energy Talks 2022 til et publikum

Energy Talks 2022

GNIST-kullet 21/22 avsluttet denne uken et innholdsrikt år med Energy Talks 2022, der de endelig fikk presentere det de har jobbet med for ansatte i Eidsiva, Hafslund og Elvia. Målet med Energy Talks var å skape en arena for inspirasjon, deling og læring, med ideer som skal utfordre og skape diskusjoner i Eidsiva- og Hafslund-konsernet.

Publisert: 28.11.2022

GNIST-kullet har tidligere presentert sine besvarelser for konsernledelsen i Eidsiva og Hafslund, og derfra gikk veien videre til Energy Talks 2022. Her presenterte gnisterne sine casebesvarelser til et fullpakket auditorium som fikk gleden av å høre om de innovative ideene de har kommet opp med. Hver og en ble godt mottatt med øredøvende applaus.

Læringsgruppene la frem fantastiske ideer og prestasjoner, om alt fra et "finn.no for gjenbruk av komponenter" og mikronett til ettpunktsmålere og konsepter for energisparing og fleksibilitet.

Selv påpeker konsernsjef i Eidsiva, Øistein Andresen, at GNIST-programmet er en fin mulighet til å få kontakter på tvers av avdelinger og selskaper.

- Dette bidrar til både kompetansedeling og kulturbygging, som igjen bidrar til å realisere konsernets mål. I tillegg er GNIST-programmet inspirerende og utviklende for hver enkelt deltager, sier han. 

GNIST-programmet er et samarbeid mellom Eidsiva og Hafslund, og gir fast ansatte mulighet til både faglig- og personlig utvikling. Du kan lese mer om programmet her.

Rekrutteringen til GNIST 2023 er godt i gang, og det blir straks avgjort hvilke nye gnistere som skal være med å videreutvikle Hafslund- og Eidsiva-konsernet. Dette betyr også at det snart blir en ny runde med Energy Talks!