Tilbake til forsiden
En ung mann smiler foran en pc skjerm

Satsing på talentene

Eidsiva har ambisjoner om å få fram talenter og pådrivere! GNIST er et utviklingsprogram for fast ansatte medarbeidere, som kan søke om å bli tatt opp i programmet, som går over ett år.

Publisert: 16.11.2022

GNIST er et samarbeid mellom Eidsiva-konsernet og Hafslund, og skal gi deltakerne innsikt i organisasjonene samt være en mulighet til personlig utvikling.

Innholdet deler seg i to hovedområder; personlig utvikling og forretningsforståelse.

Rom for personlig utvikling
Personlig utvikling handler om hva medarbeideren ønsker å forsterke og utvikle i sin egen jobbhverdag, og hva den ønsker å oppnå på kortere og lengre sikt. Her gjennomgås også hvilken effekt medarbeideren har på andre og hvordan det kan skapes et godt samarbeid med andre kollegaer.
Deltakerne får tildelt en egen coach som vil bidra refleksjoner rundt egen utvikling.

Sentrale temaer under den delen som handler om personlig utvikling er:
- Kommunikasjonstrening – i store forsamlinger og i én-til-én samtaler
- Retorikk
- Min effekt på andre
- Meg og min rolle i team

Konsernkunnskap på tvers
I den andre delen som handler om forretningsforståelse, tar programmet sikte på å dreie tematikken inn på områder som er helt sentrale for Eidsiva og virksomhetene.

Her er det viktig å skape forståelse for hvilke drivere som virker inn på vår virksomhet, og hvordan vi kan skape en virksomhet som svarer opp utfordringer og muligheter. Her gjennomføres casearbeider i grupper hvor resultatet presenteres for ledergruppene i selskapene og konsernledelsen.

Det jobbes blant annet med følgende tema:
- Strategi, organisasjons- og forretningsforståelse
- Innovasjon
- Teknologisk utvikling som er relevant for vår virksomhet
- Forbedring og utvikling

Kandidatene til GNIST velges ut fra viktige kriterier, hvor det blant annet legges vekt på lyst og vilje til å ta ansvar for nye utfordringer, nysgjerrighet på nye forretningsstrategier og nye muligheter samt at medarbeideren ikke er redd for å gå ut av komfortsonen. 

GNIST 2022

Bilde av GNIST gjengen 2022