Tilbake til forsiden
Boligområde sett ovenfra

Fjernvarme er bærekraft i praksis

Slik jobber vi i Eidsiva Bioenergi med bærekraft

I dag lanserer Eidsiva-konsernet sin Bærekraftrapport 2023 med tre overordnede mål for bærekraftarbeidet: Vekst for grønne valg - Ta vare på og utvikle folk - Pådriver for ansvarlig samarbeid.

Publisert: 12.04.2024

Konsernet er en drivkraft for å løse fremtidens klimautfordringer gjennom å øke kapasiteten i nettet, utbygging av ny fornybar energi og digitale løsninger.

Bærekraft i praksis

Fjernvarme er bærekraft i praksis og er et viktig bidrag til å redusere utslippet av klimagasser og frigjøre strøm til andre formål. I Norge går hele 40 % av strømforbruket til oppvarming, og ved å flytte oppvarming fra elektrisitet over på fjernvarme vil strømforbruket reduseres, og man frigir kapasitet i strømnettet. I 2023 produserte Eidsiva Bioenergi fjernvarme tilsvarende strømforbruket til 30 000 eneboliger.

Vår kjernevirksomhet handler om å utnytte lokale ressurser med lav eller ingen alternativ verdi og omdanne disse til verdifull energi. Målet vårt er å levere 100 % fornybar fjernvarmeproduksjon innen 2030, som i praksis betyr at fjernvarmen fra oss skal produseres uten bruk av fossil olje og gass. I tillegg skal vi redusere egne utslipp med 60 % innen 2030.

En neve som holder flis

I Bærekraftrapporten kan du lese mer om hvordan vi konkret jobber med bærekraft for å:

  • redusere klimaavtrykket ved å redusere egne utslipp, hvor prosjekt innen karbonfangst og utsortering av plast i restavfallet er vesentlige bidrag for å nå reduksjonsmålene våre.
  • skape lokale arbeidsplasser, og hvordan vi har lykkes med å etablere et trygt arbeidsmiljø og en inkluderende kultur. Vår kultur oppmuntrer ikke bare til profesjonell utvikling, men fremmer også ekte arbeidsglede og trivsel.
  • bidra til lokalt samarbeid som en samfunnsbygger med mål om positiv samfunnsendring, der Ydalir er en av Norges første nullutslippsbydeler, med fjernvarme fra Eidsiva Bioenergi som kilde til oppvarming, og lokalprodusert energi.

I 2024 vil vi jobbe videre med målene våre:

  • Energisentralen på Lena bygges om til å bli fossilfri
  • Vi bidrar til at betongproduksjonen i regionen får et lavere klimaavtrykk ved at fjernvarme innfases i produksjonen
  • Vi bygger nye traseer for å bidra til at flere norske hjem varmes opp av fjernvarme
  • Karbonfangst og ettersortering av avfall for et mer sirkulært samfunn er under kartlegging