Tilbake til forsiden

Vi var på Miljødagen i Hamar

Ansatte under Miljødagen
Eidsiva Bioenergi var godt representert på Miljødagen i Hamar Foto: Cathrine Lie-Sveen / Eidsiva Energi AS

Lørdag 27. april var det Miljødag på Hamar og Eidsiva Bioenergi var selvfølgelig til stede!

Publisert: 29.04.2024

På vår stand fikk du smake kortreist suppe varmet på bærekraftig bioenergi, du kunne oppleve vårt miniatyrfjernvarmeanlegg, delta i quiz og lære mer om fjernvarme og hvordan vi gjenvinner energien i restavfall og biomasse.

Akkurat som 15 byer og tettsteder i Innlandet hvor varmen er basert på bioenergi; rester fra skog- og sagbruk som ikke kan brukes til noe annet nyttig. 

Fjernvarmekunder i Hamar har en annen variant, de varmes av Innlandets kanskje største enkeltstående miljøinvestering, nemlig avfallsbehandlingsanlegget på Trehørningen. Her fjernes 75% av utslippet fra avfallet i Innlandskommunene, det avfallet som ikke lar seg bruke på nytt eller gjenvinne, og som tidligere ble hevet på «dynga».

Og energien i avfallet, enten det er skogsrester eller restavfall, gjenvinnes i form av fjernvarme. Og varmen frigjør kapasitet i strømnettet, som gjør at vi slipper å bygge nytt før det gamle er helt fullt. For vi bør jo bruke det vi har lengst mulig.  

Vi kan alle gjøre en innsats for miljøet!

Takk til Hamar kommune, Ringsaker kommune, Løten Kommune og Stange kommune for en nydelig Miljøuke med mange flotte arrangementer i miljøets tjeneste. 

Ansatte under Miljødagen
Miniatyrfjernvarmeanlegg Foto: Cathrine Lie-Sveen / Eidsiva Energi AS

Bærekraft i praksis

Fjernvarme er bærekraft i praksis og er et viktig bidrag til å redusere utslippet av klimagasser og frigjøre strøm til andre formål. I Norge går hele 40 % av strømforbruket til oppvarming, og ved å flytte oppvarming fra elektrisitet over på fjernvarme vil strømforbruket reduseres, og man frigir kapasitet i strømnettet. I 2023 produserte Eidsiva Bioenergi fjernvarme tilsvarende strømforbruket til 30 000 eneboliger.