Tilbake til forsiden
Konsernsjef Henning Olsen
Henning Olsen, konsernsjef i Eidsiva Foto: Maren Røhne / Eidsiva

Godt Eidsiva-resultat i 2023

Eidsiva-konsernet leverte et resultat etter skatt på 3,7 milliarder i 2023.

Publisert: 20.02.2024

Eidsiva leverte gode økonomiske resultater i 2023. Både når du ser på det regnskapsmessige- og det underliggende resultatet. Skadestatistikken har aldri vært bedre for virksomheten vår, og i tillegg har våre leveranser innenfor strøm, fibernett og varme vært veldig stabile og gode, sier konsernsjef Henning Olsen.

Eidsivas driftsinntekter i 2023 ble 9,6 milliarder kroner (11,1 milliarder). Eidsiva leverte et resultat etter skatt på 3,7 milliarder i 2023 (2,1 milliarder). Resultatforbedringen skyldes reduserte kraftpriser som gir verdistigning på finansielle kraftkontrakter sammen med høyere produksjon i Hafslund Eco Vannkraft. Lavere nettapskostnader og lavere kostnader til overliggende nett øker resultatet i Elvia.

Underliggende resultat etter skatt endte på 2,4 milliarder kroner (2,7 milliarder). Nedgangen skyldes i all hovedsak reduserte kraftpriser og nedskrivning i Eidsiva Bioenergi.

Den varslede økningen i CO2-avgiften medfører nedskriving av verdien på Trehørningen
Elvia leverte et underliggende driftsresultat i 2023 1,9 milliarder kroner. Det er på samme nivå som i 2022. Bredbåndsvirksomheten leverte et driftsresultat på 123 millioner kroner, som er 12 millioner svakere enn i 2022.

Eidsiva Bioenergi leverte et driftsresultat på 49 millioner kroner i 2023. Det er 198 millioner svakere enn i 2022. Resultatet påvirkes av en nedskrivning av anlegget på Trehørningen på 95 millioner kroner som følge av den varslede økningen i forbrenningsavgiften frem mot 2030. CO2-avgiften på forbrenning av avfall har økt fra 238 kroner i 2023 til 882 kroner pr. tonn CO2 i 2024.

Den varslede økningen i CO2-avgiften svekker lønnsomheten til avfallsforbrenningsanlegg.
- Statnett og Elvia har varslet at tilgangen til elektrisitet inn til Østlandet er sterkt begrenset frem til 2035. Dette reduserer muligheten til å nå klimamålene gjennom å elektrifisere eksisterende industri. I tillegg vil det være begrensede muligheter for å tiltrekke seg ny industri til Østlandet de neste ti årene. Økt utbygging av fjernvarme vil frigjøre plass i nettet, og kunne gi betydelig bidrag til videre elektrifisering av samfunnet. Dessverre fører de varslede endringene til stor usikkerhet knyttet til lønnsomheten av videre utbygging, sier Olsen.

Satsing på datasenter
Eidsiva gjennomførte i desember oppkjøp av et 6 MW stort datasenteret på Gjøvik. Med oppkjøpet har Eidsiva en klar ambisjon om å bidra til å bygge en viktig del av den samfunnskritiske infrastrukturen for digitaliseringen av landet. - Dette er en naturlig videreføring av Eidsivas kjernevirksomhet, som er å utvikle og drifte samfunnskritisk infrastruktur. I en tid med økt geopolitisk usikkerhet ser vi at det er et økende behov for nasjonalt eierskap innenfor samfunnskritiske digitale tjenester, og vi i Eidsiva mener et datasenter med 100 prosent nasjonalt offentlig eierskap er en viktig byggestein i den digitale grunnmuren for Norge, sier Olsen.

Store investeringer i nettet
Eidsiva har i 2023 investert for 2,9 milliarder kroner. Elvia står for hoveddelen av investeringene, med 2,1 milliarder investert i nettinfrastruktur.
- Vi ser en stor etterspørsel fra eksisterende og ny industri, drevet av grønn omstilling. Elvia investerer betydelig i nettet for å møte den økte etterspørselen. I tillegg jobber vi systematisk med å øke effekten i eksisterende nett, med en ambisjon om å øke kapasiteten med 20 prosent i løpet av fire år, sier Olsen.
I bredbåndsvirksomheten er det investert 582 millioner kroner, hovedsakelig i videre utbygging av fiber i Innlandet og gjennom kjøp av datasenter. I bioenergi er det investert 145 millioner kroner, hovedsakelig i nye anlegg.

Styret foreslår et utbytte på 2,161 milliarder kroner basert på foreløpig regnskap for 2023. Dette vil gi et utbytte etter fjerde kvartal på 548 millioner kroner.