Tilbake til forsiden
Bilde av en Eidsiva Bredbånd bil på fjellet

Innspurt for Innlandets største fiberprosjekt

Over 10.000 fritidsboliger i Innlandet vil i løpet av 2023 oppgraderes til moderne fiberbredbånd fra Eidsiva Bredbånd. Grave- og kabelfremføringsaktivitetene gjennom sommersesongen gir nå muligheter for kostnadsfri fiberoppkopling for flere nye kunder i prosjektområdene.

Publisert: 10.05.2023

Prosjektet med et forventet kostnadsestimat på over 300 millioner kroner har pågått siden 2022, og vil for alvor gjøre seg gjeldende i større hytteområder i Innlandet gjennom 2023. Det er alle Eidsiva Bredbånds eldre bredbåndsnett med såkalt COAX-teknologi som nå oppgraderes til fiber.

Gravmaskin og fiberkabel i bakke

Bilde: Høy graveaktivitet i de største hytteområdene i Innlandet gjennom 2023. 

-Planlegging og prosjektering er nå gjennomført for eksisterende fritidsboligkunder i områdene Trysil/Fageråsen, Beitostølen, Skeikampen, Hafjell, Kvitfjell og Gålå, samt Storstøllie og Gamlestølen i Valdres. Også borettslag og private kunder på Lillehammer, Gjøvik og Raufoss og Toten inngår i prosjektet. Nå står graving, fremføring, installasjon og oppkobling for tur for Eidsiva Bredbånds kunder, sier prosjektleder i Eidsiva Bredbånd Lars Pedersen.

Prosjektleder Lars Pedersen

Bilde: Prosjektleder Lars Pedersen.

Åpner opp for fiber til nye hytteområder
Oppgraderingsarbeidet vil være godt synlig i prosjektområdene de kommende månedene. Mer enn 20 entreprenører og underentreprenører med til sammen 80-90 gravemaskiner vil være i aktivitet i mange hyttefelt i hele Innlandet, straks bakkefrosten slipper taket. Høyt fokus på HMS og kvalitet blir derfor viktig.

Selv om det skal graves en del, har Eidsiva Bredbånd i flere år etablert røranlegg for fiberledninger i mange av hytteområdene som nå oppgraderes. På Skei er om lag halvparten av rørinfrastrukturen allerede på plass. Over 40.000 meter med fiber er dermed klar til bruk. Slike røranlegg sikrer at arbeidene utføres med så lite graving og naturinngrep som mulig.

Eksisterende fritidsboligkunder vil få ferdig oppkoplet og installert internett og TV uten ekstrakostnader eller egen arbeidsinnsats innen utgangen av 2023. I tillegg vil det betydelige oppgraderingsarbeidet også åpne opp for at flere omkringliggende fritidsboliger, som i dag ikke er abonnenter, får tilbud om fiberetablering kostnadsfritt og uten egeninnsats i år.

-Ombygningen av bredbåndsnettet åpner for at vi ser på en rekke tilstøtende felter som kan få tilgang på fiber. Det kan være varierende vilkår for å få disse realisert, men det er gledelig at vi gjennom prosjektet også oppnår å kunne tilby våre tjenester til flere områder som tidligere ikke har hatt et bredbåndstilbud. Vi oppfordrer derfor til å ta kontakt med Eidsiva hvis det er tilstøtende hyttefelt i nevnte områder som ønsker å avklare muligheten for bredbånd, sier Pedersen.

Sjekk og bestill: Fiber fra Eidsiva Bredbånd til din fritidsbolig

Sikrer fiber til flere husstander
Oppgraderingen til fibernett i hytteområdene gjør at både kundegrunnlaget og fibernettet til Eidsiva Bredbånd vokser, og slik sett bidrar prosjektet til å sikre fiber til flere husstander i Innlandet også.

-Eidsiva Bredbånd har satt seg mål om 100 prosents bredbåndsdekning i Innlandet. Vårt fylke er ett av de mest spredtbebygde i Norge og forutsetter derfor både kommersielle investeringer og offentlig støtte for å nå målet. Flere fritidsboligkunder vil bidra til mer fiberutbygging i hele Innlandet, sier direktør for Eidsiva Bredbånd Ola Børke.

Leder Eidsiva Bredbånd, Ola Børke

Bilde: Direktør i Eidsiva Bredbånd, Ola Børke.

Suveren kapasitet og innhold med fiber
Med fiber slipper Eidsiva Bredbånds kunder å dele kapasitet med andre, som kan gi hastighetsbegrensninger ved stor belastning i helger og høytider. Internett og TV levert gjennom fiberkabel gir mer eller mindre uendelig kapasitet, med suveren hastighet både inn og ut. Du trenger ikke å ta hensyn til avstand til basestasjoner, datapakker og om andre er på nett samtidig som deg. Med fiber har du alltid raskt og stabilt nett.

Med Altibox er all underholdning på samme sted: Kanaler, sportspakker og strømmetjenester. Våre kunder som omfattes av oppgraderingen som allerede har Altibox vil naturligvis få tjenesten videreført. Likevel vil fiberoppgraderingen gi muligheter til å velge enda flere spennende tjenester fra Altibox sitt underholdningsunivers.

Les mer her.