Tilbake til forsiden
Energisentral
Trehørningen energisentral

Nedskriving av verdien på Trehørningen preger Eidsiva Bioenergis driftsresultat

Eidsiva Bioenergi leverte et driftsresultat på 49 millioner kroner i 2023, noe som utgjør en reduksjon på 198 millioner sammenlignet med året før. Dette til tross for stabil og god drift i selskapet.

Publisert: 20.02.2024

Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere kraftpriser, økte brenselspriser samt en massiv økning i en avgift som ikke gir effekt.  

– En betydelig del av resultatet er knyttet til nedskrivingen av avfallsforbrenningsanlegget på Trehørningen som beløper seg på 95 millioner kroner, på grunn av økt forbrenningsavgift, uttaler Marit Storvik, direktør i Eidsiva Bioenergi. Storvik påpeker videre at avgiften har økt 85 % fra 2023 til 2024, og er varslet ytterligere økt mot 2030, noe som har endret forutsetningene for selskapets investeringer.

–Forbrenningsavgiften treffer feil. Det er riktig å avgiftsbelegge CO2-utslipp, men avgiften må føre til faktiske utslippskutt. Nå treffer den ikke aktørene som produserer avfall og den motiverer ikke for reduksjon av avfall. Avgiften må følge prinsippet om at «forurenser betaler» for å ha noen effekt, sier Storvik.

Reduserer muligheten til å nå klimamålene

Konsernsjef Henning Olsen uttrykker bekymring rundt de langsiktige konsekvensene av økende avgifter.

– Statnett og Elvia har varslet at tilgangen til elektrisitet inn til Østlandet er sterkt begrenset frem til 2035. Dette reduserer muligheten til å nå klimamålene gjennom å elektrifisere eksisterende industri. I tillegg vil det være begrensede muligheter for å tiltrekke seg ny industri til Østlandet de neste ti årene, sier Olsen.

Han understreker også at økt utbygging av fjernvarme kan bidra til å frigjøre kapasitet i nettet og gi et betydelig bidrag til videre elektrifisering av samfunnet. Olsen påpeker imidlertid at de varslede økningene i avgiften skaper stor usikkerhet rundt lønnsomheten av slike investeringer, og svekker lønnsomheten til avfallsforbrenningsanlegg.

Lys i enden av tunellen

Det er en direkte sammenheng mellom tilgang på fjernvarme og mulighetene for industriell vekst og grønn verdiskapning i landet vårt. Økt forbrenningsavgift er en reell trussel for både kraft og industri, og gir heller ingen reduksjon i CO2-utslipp. Men til tross for utfordringene ser Marit Storvik et mulig lys i enden av tunellen, da en samlet finanskomité har vedtatt et forslag om å utrede konsekvensene av avgiften. Dersom det vedtas av Stortinget i mars, kan det føre til endringer i 2025.

– Det er ikke et øyeblikk for tidlig, men gitt et positivt vedtak er det gode utsikter for Trehørningen og fremtidig utvikling av fjernvarme og industri i Norge, avslutter Storvik.