Tilbake til forsiden
Mann med iPad ser ut over datasenter

Sikker skytjeneste

Norges digitale grunnmur

Eidsiva har bygget Norges samfunnskritiske infrastruktur i 130 år, og i dag leverer vi samfunnskritisk infrastruktur til Østlandet, gjennom fiber, fjernvarme og strømnett. Parallelt foregår det en digital omstilling som preger samfunnet, og Norge.

Av Maren Røhne Publisert: 23.04.2024

- En stadig økende digitalisering av alle samfunnssektorer utfordrer vår digitale infrastruktur. Det skal vi gjøre noe med! 

Smilende mann i kontorlandskap

Den digitale virkeligheten: økt behov for sikkerhet og kontroll  

Dagens virkelighet er preget av økende geopolitisk usikkerhet, mangel på tillit til eksterne aktører og spredning av falske nyheter. En pålitelig og trygg digital infrastruktur er avgjørende for Norges sikkerhet og uavhengighet, og det er viktig med nasjonal kontroll over IKT-tjenester for å beskytte data og tjenester i norske virksomheter samt unngå for stor avhengighet til andre land. 

Datasentre i sentrum av den digitale omstillingen  

Alt vi gjør digitalt krever prosesseringskraft, og behovet for datasentre som kan behandle og lagre enorme mengder data vokser i takt med samfunnets digitalisering og bruk av kunstig intelligens. Vi ser viktigheten av datasentre som sikrer rask og sikker behandling og lagring av data, og som bidrar til å opprettholde tryggheten og tilgjengeligheten som er nødvendig for en digitalisert verden. 

Samtidig må den digitale omstillingen følge opp med bærekraftige løsninger, til det beste for samfunnet, som bruk av ny teknologi, utnyttelse av spillvarme og bruk av fornybar kraft. Vi er forpliktet til å møte fremtidens behov med langsiktige og gode løsninger.  

Sikkerhet gjennom offentlig eierskap  

Med offentlig eierskap til den nasjonale digitale grunnmuren, har Norge kontroll over verdikjeden og mulighet for revisjon i alle ledd. Dette reduserer avhengigheten av store internasjonale aktører og gir høyere grad av sikkerhet i små og store kriser, samtidig som norske interesser ivaretas.  

Eidsiva eies av norske kommuner, dette sikrer langsiktighet, noe som er avgjørende for tilgjengelighet av data over tid og beskyttelse av Norges digitale grunnmur.  

Eidsiva: En sikker aktør i Norges digitale landskap  

Som en av Norges ledende aktører innen energi og infrastruktur, har vi solid erfaring med å bygge kritisk infrastruktur som er nødvendig i samfunnet. Gjennom ytterligere styrking og etablering av Norges digitale grunnmur, forplikter vi oss til å skape en trygg og troverdig digital infrastruktur som vil styrke tilliten og sikre Norge i en stadig mer digitalisert verden.

Les hva vår Head of Datacenter har å si om satsingen

"Datasentre ligger midt i hjertet av den digitale omstillingen, og dette er en utrolig spennende reise å være med på" - Hilde Walter Moland 

Kvinne som smiler til kamera