Tilbake til forsiden

Nasjonal digital grunnmur

Den digitale virkeligheten krever økt behov for sikkerhet og kontroll.

Kvalitet og Compliance Manager

Har du et hjerte for kvalitet og compliance, og ønsker å være med å bygge vår nasjonale digitale grunnmur?

Oppmøtested: Gjøvik og Lillehammer Søknadsfrist: 26.05.24

Les mer og søk

Service Manager

Vil du bruke din drivkraft for kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet til å være med på å bygge vår nasjonale digitale grunnmur?

Oppmøtested: Gjøvik og Lillehammer Søknadsfrist: 26.05.24

Les mer og søk

Dagens virkelighet

I dagens verden, preget av økende geopolitisk usikkerhet, manglende tillit til eksterne aktører og spredning av falske nyheter, er en pålitelig og trygg digital infrastruktur avgjørende for Norges sikkerhet og uavhengighet. Det er viktig å ha kontroll over IKT-tjenester nasjonalt for å beskytte data og tjenester i norske virksomheter og unngå for stor avhengighet av andre land.

Mann som overvåker skjermer og snakker i Walkie Talkie

Datasentre i sentrum av den digitale omstillingen

I den digitale tidsalderen er datasentre blitt avgjørende for vår stadig mer digitaliserte verden. Med den økende digitaliseringen følger behovet for datasentre som kan håndtere og lagre enorme datamengder på en pålitelig måte. Datasentrene er hjertet av vår digitale infrastruktur, og de sikrer rask og sikker behandling av data, samtidig som de beskytter mot trusler.

Investeringer i moderne datasenterinfrastruktur er derfor avgjørende for å støtte opp om den økende digitaliseringen. Ved å sikre robuste og pålitelige datasentre kan vi trygt fortsette mot en mer digital fremtid, samtidig som vi opprettholder den nødvendige tryggheten og sikkerheten.

Hilde Walter Moland

- Som head of datacenter, er jeg så heldig å få jobbe med spennende teknologier som sørger for drift og sikkerhet. Vår satsing på datasenter utgjør en kritisk del av samfunnets infrastruktur, og vi tar vårt ansvar på alvor ved å sikre robuste, sikre og bærekraftige løsninger. 

Jeg er stolt av å jobbe med noe som er viktig for det brede samfunn, våre kunder og ikke minst Norges digitale infrastruktur.

Kvinne som smiler til kamera
 • Hvorfor trenger vi datasentre?

  "Alt" vi gjør digitalt krever prosesseringskraft, og jo mer av samfunnet som digitaliseres, desto større blir behovet for datasentre som kan behandle og lagre enorme mengder data.

 • Viktig infrastruktur

  Rask og sikker behandling og lagring av data er avgjørende i dagens digitale æra. Datasentre står som bærebjelken i denne infrastrukturen, og uten dem ville påliteligheten og tilgjengeligheten som er nødvendig for samfunnets digitale grunnmur ikke vært mulig.

 • Global ustabilitet

  Utviklingen i det digitale risikobildet preges av global ustabilitet, krig i Europa og økt sårbarhet på grunn av kompleksitet i systemer og teknologier.

 • Sikkerhet og personvern

  Både offentlige og private aktører i Norge etterspør infrastruktur som sikrer ende-til-ende-kontroll og forståelse av sikkerhet og personvern. Det stilles også store krav til ESG. ​

 • Kunstig intelligens

  Den kraftige utviklingen innen kunstig intelligens øker også behovet for kapasitet betydelig.

 • Kontroll og sikkerhet

  Med offentlig eierskap har vi kontroll på mer av verdikjeden, og mulighet for revisjon og kontroll i alle ledd. Vi blir mindre avhengig av store internasjonale aktører og sørger for en høyere grad av sikkerhet i krise og krig der vi kan ivareta norske interesser.

  Les mer om datasenter her