Tilbake til forsiden

Pride 2024:

PÅ for like muligheter

I juni fargelegger vi kontoret i regnbuens farger for å markere Pride og retten til å være seg selv!

Pride

Publisert: 02.06.2024

Eidsiva skal være en arbeidsgiver som speiler samfunnet og har et mangfoldig arbeidsmiljø. Vi feirer Pride fordi vi ønsker å skape et trygt og inkluderende miljø der alle våre 1300 ansatte opplever at de kan være seg selv.

Eidsiva skal være en arbeidsplass med fokus på inkludering, mangfold og like muligheter. Samtidig har vi et samfunnsansvar som strekker seg langt utover våre leveranser og tjenester. Som et stort konsern spiller vi på lag med samfunnet og investerer i samarbeid med leverandører og lokale aktører for å bidra til positiv samfunnsendring. 

Pride er viktig for mangfold og inkludering

Henning Olsen, Konsernsjef

Hvordan er vi PÅ?

Hos oss jobbes det målrettet med å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i hele verdikjeden. I tillegg har vi et sterkt fokus på sosialt bærekraftig arbeidsmiljø hvor mangfold og inkludering står i sentrum av arbeidet med å skape en av Norges mest attraktive arbeidsplasser.

En viktig del av dette er å bygge sterke fellesskap internt og oppmuntre til medarbeiderutvikling. Gjennom egne sosiale initiativ som afterworks, bedriftsidrettslaget, fagcaféer, miniGnist, nyansattdag og Young Ones, samt interne kompetansehevingsprogram, skaper vi naturlige møtepunkter hvor mangfold og inkludering kan blomstre.

I juni markerer vi Pride på alle våre oppmøtesteder med ulike arrangementer og aktiviteter for å fremme bevissthet og bygge forståelse. Med dette ønsker vi å jobbe for et arbeidsmiljø hvor alle føler seg velkomne og verdsatt, og vise vårt engasjement for å ha en mangfoldig arbeidsplass.