Tilbake til forsiden
Mann gående på tak anlegg i verneutstyr

Vi er på for karbonfangst!

Enova har tildelt Eidsiva Bioenergi million-tilskudd til å videre utforske muligheten til å bygge et karbonfangstanlegg på Trehørningen energisentral utenfor Hamar.

Publisert: 25.03.2024

- Karbonfangstteknologi vil spille en avgjørende rolle i overgangen til et lavutslippssamfunn, og disse prosjektene er viktige skritt i riktig retning, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad om tilskuddet.

Vårt karbonfangstprosjekt skjer i samarbeid med Carbon Centric, og sammen utforsker vi muligheten til å etablere en karbonfangstløsning som årlig kan fange opptil 70 000 tonn CO2 av utslippene fra Trehørningen, der usortert plast i restavfallet er hoved synderen. Dette karbonfangstanlegget vil vise vei for lignende anlegg både nasjonalt og internasjonalt.

En karbonfangstløsning har høye investeringskostnader og krever mye energi, og støtten fra Enova gir oss mulighet til en grundig optimalisering av anleggene, blant annet med hensyn til energiutnyttelse.

Grabb med søppel

Viktig bidrag for at Innlandet kan nå sine klimamål

- Realisering av et karbonfangstanlegg på avfallsforbrenningsanlegget på Hamar vil bidra til å redusere CO2-utslippene herfra med opptil 90 %, sier Øyvind Hundseid, senior prosjektingeniør i Eidsiva Bioenergi.

-Å motta denne støtten til prosjektet er fantastisk bra og er et svært viktig bidrag for at Innlandet og Eidsiva skal nå sine klimamål, avslutter han.

Prosjektet er et av flere viktige steg på veien mot en mer bærekraftig fremtid. Fjernvarmeproduksjonen vil få et mindre karbonavtrykk, i tillegg til å avlaste strømnettet.

- Det er skikkelig kult at Eidsiva og Innlandet markerer seg så tydelig og ligger så langt framme i arbeidet med klimaløsninger. Det ligger mye læring i dette prosjektet, noe som blir viktig å ta med seg videre i vår satsing på å bli klimanøytrale på sikt, sier Marit Storvik, direktør i Eidsiva Bioenergi.

Vi står nå sterkere i arbeidet med å være en pådriver for å minske CO2-utslipp og bedre utnytte energien fra forbrenningen på Trehørningen. Enda en grunn til at fjernvarme er løsningen!

Om Forstudie karbonfangst 2030

Forstudie karbonfangst 2030 er et støtteprogram under administrasjon av Enova. Utlysningen ble gjennomført høsten 2023 med søknadsfrist januar 2024. Enova har tildelt støtte til åtte aktører fordelt på ni prosjekter, til en samlet sum på 198,4 millioner kroner. Enova mottok totalt 18 søknader i denne utlysningen med totalt omsøkt støtte på over 400 millioner kroner. Søknadene ble rangert etter gjennomføringsevne og prosjektmodenhet (60%), påvirkning på energisystemet (20%) samt spredningspotensial og synergieffekter (20%).