Tilbake til forsiden

Hvor blir det av alt avfallet som ikke lar seg resirkulere?

Vi tar imot og gjenvinner brennbart restavfall som ikke kan eller bør gjenbrukes. Slik er vi PÅ for deg, klima og samfunn.

Hvorfor avfallsforbrenning?

Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall.

Avfallsforbrenning med energigjenvinning er en samfunnskritisk oppgave. Vi tar imot avfall som ikke kan, skal eller bør gjenbrukes. Av dette lager vi overskuddsenergi som gjenvinnes til grønn fjernvarme, industridamp og elektrisitet.