Tilbake til forsiden

Bygge eller grave?

Har du behov for å flytte eller få informasjon om Eidsivas rør, kabler, skap eller andre nettelementer kan du melde inn sak til oss.

Innmeldingsskjema

For å behandle din sak så raskt som mulig, trenger vi at det lastes opp kart, tegninger eller bilder av hva du ønsker utført.

Kontaktinformasjon

Tilleggsinfo

Gjelder det egen kabelinstallasjon

Med egen kabelinstallasjon menes arbeid på egen kabel på egen eiendom, flytting av veggboks, omkobling fra luft til jord etc. Dette er normalt sett arbeid som bekostes av deg som kunde.