Bærekraft | Eidsiva )
Bærekraft

Elektrifisering, fornybar kraft og gode løsninger for forbrukerfleksibilitet er hovedsvaret på vår tids største utfordring – klimaendring.

For å være en drivkraft for nye løsninger må vi skape lønnsom vekst i egen virksomhet, anvende digitalisering som utviklingsverktøy, påvirke omgivelsene og innovere på en bærekraftig måte. Da vil vi løse samfunnsoppdraget og oppnå langsiktig finansiell avkastning til beste for konsernet og våre omgivelser. Eidsiva har en posisjon midt i dette mellom «ny» produksjon og «nytt» energiforbruk og som leverandør av høyhastighets bredbånd.

Fokusområder og mål i bærekraftarbeidet

 • Klar grønn tale 
  Eidsiva skal være en nordmenn forbinder med klimaløsninger og elektrifisering.
  Bærekraftmål 7) ren energi til alle, 12) ansvarlig forbruk og produksjon og 13) stoppe klimaendringene. 
 • Ansvarlig leverandørutfordrer
  Eidsiva gjør sine leverandører mer bærekraftige.
  Bærekraftmål 9) innovasjon og infrastruktur, 10) mindre ulikhet, 12) ansvarlig forbruk og produksjon og 13) stoppe klimaendringene.  
 • Medarbeidere som endringsagenter
  Eidsiva er det beste stedet å jobbe om du vil bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet. 
  Bærekraftmål 8) anstendig arbeid og økonomisk vekst og 10) mindre ulikhet.
 • Pådriver for samarbeid 
  Eidsiva skal selv invitere partnerskap og være en foretrukken partner for ledende aktører på bærekraftfeltet. 
  Bærekraftmål 8) anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9) innovasjon og infrastruktur og 17) samarbeid for å nå målene.

 

Dokumentert bærekraftarbeid
Her finner du sentrale dokumenter om vårt bærekraftarbeid

Vi støtter oss på 
FNs bærekraftmål 
Regjeringens klimaplan 

Bærekraft i Eidsiva-konsernet
Bærekraft og samfunnsansvar i Eidsiva Bioenergi 
Bærekraftige løsninger i Elvia 

Eidsiva jobber aktivt for en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling.
Les mer om åpenhetsloven og aktsomhetsvurdering i Eidsiva her.