Tilbake til forsiden

Ringsaker

Vi ønsker å bygge fiber for Ringsaker.

Besluttet utbygging av fiber til hjemmet!

Ringsaker kommune har signert avtale med Eidsiva Bredbånd om fiberutbygging i flere områder på Ellevsæterhøgda i Veldre, i Brumund, i Gaupen/Jølstad og i Furnes. Vi har sendt brev til alle husstander som nå får mulighet. Nyheten i Hamar Arbeiderblad den 29. juni 2023, klikk her.

Støttemidler på nesten kr 22 500 000,- fra staten, fylke og Ringsaker kommune er med på å muliggjøre disse prosjektene.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er husstandene som har fått brev som har mulighet til å få fiber i denne omgang.

Sjekk status

Ønsker du å gjøre en bestilling?

Utbygging av fiber til Veldre, Vinju, Rudshøgda vest og øst.

Ringsaker kommune har signert avtale med Eidsiva Bredbånd om fiberutbygging i 4 områder på Veldre, Vinju, Rudshøgda vest og øst. Utbygging vil gjennomføres når målet om 65% oppslutning er nådd.

Støttemidler på nesten kr 1 360 000,- fra staten, fylke og Ringsaker kommune er med på å muliggjøre disse prosjektene.

Pressemelding fra Ringsaker kommune den 7. juli 2022, klikk her

HA artikkel den 7.juli 2022, klikk her

Vi gjør oppmerksom på at det kun er husstandene som har fått brev som har mulighet til å få fiber i denne omgang.

Områdene det gjelder (innenfor rød strek) og status nå er:

  • Kart over Veldre - utbygging av fiber og forventet ferdigstillelse er våren 2024. Siste frist er 20.  januar 2024 for å være med.
  • Kart over Rudshøgda vest - utbygging av fiber og forventet ferdigstillelse er våren 2024. Siste frist er 20.  januar 2024 for å være med.
  • Kart over Rudshøgda øst - utbygging av fiber og forventet ferdigstillelse er våren 2024. Siste frist er 20.  januar 2024 for å være med.
  • Kart over Vinju - utbygging av fiber og forventet ferdigstillelse er våren 2024.
Har du bestilt kan du søke oppdatert status for adressen din her.