Tilbake til forsiden

Fiberutbygging i Ringsaker

Vi ønsker å bygge fiber for Ringsaker, og har inngått avtale med Ringsaker kommune.

Tre personer i en samtale foran gravemaskin

Hvem kan få fiberbredbånd i Ringsaker?

Ringsaker kommune har signert avtale med Eidsiva Bredbånd om fiberutbygging i flere områder. Vi har sendt brev til alle husstander som nå får mulighet til å få fiberbredbånd til sin adresse.

Hva må du gjøre hvis du vil bestille fiberbredbånd?

For å bestille må du fylle ut skjemaet lenger ned på siden.

Hvordan vet jeg om jeg kan få fiber?

Vi har sendt ut brev til husstander som kan få fiber fra oss. Hvis du er usikker på om dette gjelder deg kan du sjekke status her

Hvem har gitt støtte til utbyggingen?

Staten, fylket og Ringsaker kommune har gitt støtte til utbyggingen.

Vil du lese mer om fiberutbyggingen?

Se nyhetssak i Hamar Arbeiderblad den 29. juni 2023, klikk her.

Hva er Nkom-områder?

Nkom-områder er områder som har mottatt offentlig støtte til utbygging av fiberbredbånd. 

Offentlig støtte er et virkemiddel for å stimulere til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut digital infrastruktur. Regjeringen gir offentlig støtte over statsbudsjettet til utbygging av fiber. Disse midlene, kalt Nkom-midler, fordeles til fylkeskommunene, som fordeler dem til utbyggingsprosjekter i sitt fylke. 

Nkom er en forkortelse for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og de gir faglig veiledning til fylkeskommunene om hvordan de bør bruke Nkom-midlene.

Gravemaskin og jorde sett ovenfra

Skal du grave selv?

Denne informasjonen gjelder for deg som har bestilt fiber, og som vi har avtalt med at skal grave selv.

  1. Du vil få utdelt materiell fra oss, og må deretter grave inn til veggen i så rett linje som mulig.  
  2. Når gravingen og trekking av rør er ferdig, logger du på Min side og registrerer at arbeidet er utført. 
  3. Montør kontakter deg direkte og avtaler installasjonstidspunkt.
Les mer om graving her

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Tusen takk!

Ved en eventuelt bestilling av fiber, kommer denne som en bekreftelse på e-posten din.

Skjema som er sendt inn nå er ikke en aktiv bestilling, men at du ønsker et uforpliktet tilbud. Vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

Ha en riktig god dag!

Har du allerede bestilt?

Følg statusen på utbyggingen for din adresse

Sjekk status

Utbygging av fiber til Veldre, Vinju, Rudshøgda vest og øst.

Ringsaker kommune har signert avtale med Eidsiva Bredbånd om fiberutbygging i 4 områder på Veldre, Vinju, Rudshøgda vest og øst. Utbygging vil gjennomføres når målet om 65% oppslutning er nådd.

Støttemidler på nesten kr 1 360 000,- fra staten, fylke og Ringsaker kommune er med på å muliggjøre disse prosjektene.

Pressemelding fra Ringsaker kommune den 7. juli 2022, klikk her

HA artikkel den 7.juli 2022, klikk her

Vi gjør oppmerksom på at det kun er husstandene som har fått brev som har mulighet til å få fiber i denne omgang.

Områdene det gjelder (innenfor rød strek) og status nå er:

  • Kart over Veldre - utbygging av fiber og forventet ferdigstillelse er våren 2024. Siste frist er 20.  januar 2024 for å være med.
  • Kart over Rudshøgda vest - utbygging av fiber og forventet ferdigstillelse er våren 2024. Siste frist er 20.  januar 2024 for å være med.
  • Kart over Rudshøgda øst - utbygging av fiber og forventet ferdigstillelse er våren 2024. Siste frist er 20.  januar 2024 for å være med.
  • Kart over Vinju - utbygging av fiber og forventet ferdigstillelse er våren 2024.
Har du bestilt kan du søke oppdatert status for adressen din her.