Vekst | Eidsiva
Vekst

Eidsiva er i sterk driv, og har store ambisjoner for vekst i fremtiden. Vi skal ta en sentral posisjon i utviklingen av samfunnet og ha en aktiv rolle i løsninger på klimautfordringene verden står overfor.

Vi bidrar til nyskapning og forretningsutvikling i tråd med selskapets strategi. Vårt hovedmål er å skape et flertall av nye vekstmuligheter med ulik risiko og modenhet, og etablere nye virksomhetsområder som bidrar til å møte fremtidens behov for energi, digitalisering og bærekraft på nye måter.

Eidsiva jobber med å skape vekst gjennom forretningsutvikling, konseptutvikling og innovasjonsinvesteringer. For å nå våre ambisjoner innenfor innovasjon og forretningsutvikling er partnerskap og samarbeid et viktig virkemiddel.

Kontakte oss?

Eidsiva forplikter seg til å beskytte og respektere ditt personvern, og vi vil kun bruke personlige opplysninger for å kunne behandle og respondere på skjemaet du sender inn. Du kan når som helst be oss slette denne informasjonen. Hvis du vil vite mer om vår praksis for personvern og hvordan vi forplikter oss til å beskytte og respektere personvernet ditt, se våre retningslinjer for personvern på nettsiden.

Samtykkeerklæring