Vekst | Eidsiva )
Vekst

Eidsiva er i sterk driv og har store ambisjoner for vekst. Vi har en sentral posisjon i utviklingen av samfunnet og skal ta en aktiv rolle i løsninger på klimautfordringene verden står overfor.

Vi bidrar til nyskapning og forretningsutvikling i tråd med selskapets strategi. Vårt hovedmål er å skape et flertall av nye vekstmuligheter, og etablere nye virksomhetsområder som bidrar til å møte fremtidens behov for energi, digitalisering og bærekraft.

Eidsiva jobber med å skape vekst gjennom forretningsutvikling, konseptutvikling og innovasjonsinvesteringer. For å nå våre ambisjoner innenfor innovasjon og forretningsutvikling er partnerskap og samarbeid et viktig virkemiddel.

 

Våre prosjekter:

Peak Shaper

Peak Shaper

Batteritjenesten som løser kapasitetsutfordringer i nettet.
Solkraftsamarbeid

Solkraftsamarbeid

Eidsiva og Energeia vil sammen utvikle storskala solkraft i Norge.

Kontakte oss?

Eidsiva forplikter seg til å beskytte og respektere ditt personvern, og vi vil kun bruke personlige opplysninger for å kunne behandle og respondere på skjemaet du sender inn. Du kan når som helst be oss slette denne informasjonen. Hvis du vil vite mer om vår praksis for personvern og hvordan vi forplikter oss til å beskytte og respektere personvernet ditt, se våre retningslinjer for personvern på nettsiden.

Samtykkeerklæring