Tilbake til forsiden

Eidsiva på Arendalsuka 2024

På agendaen står alt fra utbygging av fornybar kraft og hvordan øke kapasiteten i nettet til Norges digitale grunnmur.

Norges største politiske festival arrangeres i år fra 12. til 16. august. Tradisjonen tro samles beslutningstakere, organisasjoner og næringsliv i Arendal på sensommeren for å diskutere aktuelle samfunsspørsmål. 

Arendalsuka 2023

Hvor er vi under Arendalsuka 2024?

Norges klimamål krever rask løsning på energiutfordringene, og i tillegg står vi midt i en digital omstilling. Dette, og mye annet, skal vi snakke om på Arendalsuka. 

Her finner du oversikt over våre arrangementer.

Arendalsuka 2024
Konsernsjef Henning Olsen
Konsernsjef i Eidsiva, Henning Olsen, er til stede i Arendal. Foto: Maren Røhne / Eidsiva

Eidsiva mener:

Norges klimamål krever rask løsning på energiutfordringene.

Dersom Norge skal lykkes med klimamålene, må vi elektrifisere mer. Over 50 prosent av energien vi bruker i dag kommer fra fossile energikilder, og dette må erstattes med fornybar kraft. Vi har et økende energiforbruk til nye, kraftkrevende virksomheter, og dersom vi skal lykkes med å redusere Norges klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030 må vi bygge ny, fornybar kraft.

Energisentral

Vi må øke kapasiteten i eksisterende strømnett

I fjor meldte Statnett at overføringsnettet for elektrisk kraft inn til deler av Østlandet er fullt. Det betyr at det meste av nytt, stort forbruk må vente på større tiltak i nettet som frakter strømmen inn fra andre regioner. Knapphet på kapasitet i strømnettet bremser elektrifiseringen på Østlandet og er et hinder for industriutvikling. Vi må øke kapasiteten i strømnettet for å få kraften dit den skal forbrukes.

Strømkabler i skog

Norges digitale grunnmur må ha offentlig eierskap og autonomi

Geopolitikk, cybertrusler og klimaendringer stiller skyhøye krav til sikkerhet og robust infrastruktur når Norges digitale grunnmur skal etableres. Et døgn uten internett alene koster samfunnet 1,3 milliarder kroner. I hjertet av den digitale infrastrukturen ligger datasentre som krever både kraft og bærekraftige løsninger. For å sikre Norges digitale verdier er det avgjørende at vår digitale infrastruktur utvikles og driftes uten at vi er avhengig av utenlandske krefter.

Mann som observerer på monitorer

Sjekk ut hva vi gjorde under Arendalsuka i fjor:

Møt oss her på Arendalsuka:

Datasentres rolle i den digitale utviklingen: Hvor viktig er nasjonal autonomi?

Eidsiva inviterer til en spennende samtale om datasentrenes ringvirkninger og nasjonal autonomi.

Vi stiller spørsmålet om det økende behovet for datasentre i Norge. Hvilke ringvirkninger forventer vi, og hvordan går vi frem? Hvilken vekst skapes, og hvordan stiller aktører og kommuner seg til den globale konkurransen? Og ikke minst: Hvor viktig er nasjonal autonomi og med det sikre at data lagres på norsk jord?

Les mer om arrangementet her
Kollegaer i Arendal 2023

Hvordan bygge Norges digitale grunnmur robust og framtidsrettet?

Eidsiva inviterer til panelsamtale for å diskutere hvordan vi best kan bygge og vedlikeholde Norges digitale grunnmur. Hvordan sikrer vi at den møter fremtidens behov? Hvilke komponenter er essensielle, og hvilke forventninger har offentlig sektor og private aktører til sikkerhet, nasjonal autonomi og kontinuerlig utvikling?

For å besvare spørsmålene har vi samlet et panel av eksperter til å diskutere hvordan vi best former Norges digitale infrastruktur.

Les mer om paneldebatten her
Kollegaer i Arendal 2023

Nett i tide - Må naturen lide?

Risikerer vi en situasjon der vi når klimamålene, men har ødelagt naturen på veien? Eller når vi aldri lavutslippssamfunnet – fordi vi var opptatt av å bevare naturen?

Elvia er Norges største, regionale nettselskap og inviterer til debatt om natursmarte løsninger for raskere grønn omstilling. Vi inviterer miljøbevegelsen, kraftbransjen og ekspertene – og utfordrer toppolitikerne til konkret handling.

Les mer om Nett i tide-arrangementet her
Vernekledd gjeng i skogslandskap

Nett og næringsvett: Kan vi koordinere oss ut av "fullt i nettet"?

Manglende nettkapasitet hindrer ønsket industri- og samfunnsutvikling. Men, «fullt i strømnettet» betyr ikke at det er fullt hele tiden, eller at de ikke er mulig å gjøre grep for å frigjøre kapasitet. På Arendalsuka i fjor lanserte Elvia, Tensio og Lnett piloten «Energikoordinator». Hva er status på arbeidet? 

Landets største, regionale nettselskaper inviterer til debatt om hvordan vi kan legge til rette for ønsket samfunnsutvikling, industri og næring, og sikre raskere grønn omstilling. Vi inviterer bransjen, industrien, eksperter – og utfordrer toppolitikerne til konkret handling.

Les mer om Elvias paneldebatt her
En kvinne som sikrer hjelmen sin

Er strømnettet fullt?

I årene fremover skal vi bygge strømnett for mer enn 100 milliarder for å øke nettkapasiteten, men det vil ta tid. Heldigvis er det flere grep vi kan ta for å få økt kapasitet raskere. Når vi øker utnyttelsen av nettet, opererer vi med mindre marginer mot hva nettet tåler og dette utfordrer forsyningssikkerheten. Er vi villige til å akseptere denne risikoen?

Les mer om Elvias arrangement her
Tre personer i en samtale på jorde

Ta kontakt med oss

Maren Røhne

Maren Røhne

Leder Kommunikasjon og Merkevare Eidsiva

Margareta Willman

Margareta Willman

Seniorrådgiver merkevare