Tilbake til forsiden

Game Changer

Bli kjent med Norges råeste rekrutteringsprosjekt! Fire gamere er på plass for å jobbe med utvikling og innovasjon på tvers i Eidsiva-konsernet.

Gruppebilde av de fire Game Changerne

Eidsiva er en drivkraft for nye muligheter, og investerer i samfunn og mennesker for å bedre møte morgendagens utfordringer. Vi er en pådriver for nye løsninger, som kan skape endring og utfordre det kjente.

For å finne utfordrere begynte vi å søke blant de som er kjent for å tenke på nye måter, nemlig gamere. I gamingmiljøet finnes det mennesker som kan å løse problemer, være kreative, jobbe strategisk og se det større bildet. 

Gaming er en viktig ressurs som kan bidra til utvikling og nye løsninger, som kan gjøre våre kunders hverdag enklere og bidra til lønnsom vekst i hele verdikjeden.

I første rekrutteringsprosess stilte vi ingen krav til formelle papirer eller imponerende jobb-CV – vi var på utkikk etter de som har evne til å tenke utenfor boksen, og som kan drive oss mot innovasjon og løsningsutvikling.

Her fikk vi inn over 450 søknader, og etter spennende oppgaveløsninger og en fysisk rekrutteringsdag, står vi nå igjen med fire Game Changere. Fremover vil de jobbe på tvers i vår organisasjon, primært i grensesnittet IT og innovasjon, hvor deres kunnskap og ferdigheter blir verdifulle drivere for å skape fremtidens løsninger.