Tilbake til forsiden

Låneforfall

Her finner du oversikt over vårt låneforfall

Eidsiva Energi er morselskapet i Eidsiva-konsernet og utsteder av obligasjonslån. Under vises oversikt over våre låneforfall pr. 23. mai 2024 for alle lånekilder. Kakediagrammet viser fordelingen gjeldsinstrument i prosent.

Stolpediagram finansiell informasjon 24.05.24
Sektordiagram finansiell informasjon 24.05.24
  • 15 671 mNOK

    Totalt utestående gjeld pr 23. mai 2024

  • 4 000 mNOK

    Total tilgjengelig trekkfasilitet:

Eidsiva Energi har trekkfasiliteter tilgjengelig som ikke er inkludert i forfallsoversikten overfor.

Eidsiva Energi AS inngikk den 30 september 2021 en ny trekkfasilitet på NOK 2,500,000,000 med DNB Bank ASA, Handelsbanken Norwegian branch of Svenska Handelsbanken AB (publ), Nordea Bank AB filial Norge, Skandinaviska Enskilda Banken (publ) og SpareBank 1 Østlandet. Betingelsene i trekkfasiliteten er knyttet mot bærekraftsmål. Trekkfasiliteten har to transjer med varighet til 29. september 2026 (forlengelsesopsjon er utøvet).

Eidsiva Energi AS har i tillegg inngått to bilaterale trekkfasiliteter på til sammen NOK 1,000,000 i mai og juni 2022. Fasilitetene utløper 30. september 2025 og 31. oktober 2025 (forlengelsesopsjoner er utøvet).

Kontaktpersoner

Anne Mette Askvig

Anne Mette Askvig

Konserndirektør økonomi og finans

Jørn Gunnar Kleven

Jørn Gunnar Kleven

Leder Finans og kontroll