Tilbake til forsiden

Rating

Eidsiva Energi sin offisielle kredittrating ble oppgradert av Scope Ratings GmbH til karakteren A- med stabile utsikter i januar 2024.

I oppgraderingen fra Scope Ratings ble vår kortsiktige gjeld oppgradert fra S-2 til S-1. Senior usikret gjeld har karakteren A-. Oppgraderingen er drevet av forbedret finansiell risikoprofil som følge av sterkere resultat enn forventet. Vi har fortsatt robust kontantstrøm fra Elvia og utbyttebetalinger fra Eidsivas eierskap til Hafslund Eco Vannkraft.

Vår forrige rating ble oppgradert i mars 2019. Da ble selskapets kredittrating oppgradert fra BBB- til BBB+, begge karakterer med stabile utsikter. Fra mars 2019 og frem til oppgraderingen i 2024, var kredittratingen vedlikeholdt med samme karakter BBB+ og stabile utsikter.

Alle rating rapporter er tilgjengelig nedenfor.  

  • A-

    Offisiell kredittrating

  • S-1

    Kortsiktig gjeld

  • A-

    Senior, usikret gjeld

Kontaktpersoner

Anne Mette Askvig

Anne Mette Askvig

Konserndirektør økonomi og finans

Jørn Gunnar Kleven

Jørn Gunnar Kleven

Leder Finans og kontroll