Tilbake til forsiden

Nøkkeltall

Her finner du nøkkeltallene til Eidsiva.

Resultat 2022
Driftsinntekter mkr 11 118
EBITDA mkr 4 344
Driftsresultat mkr 2 863
Driftsresultat underliggende mkr 3 551
Resultat før skatt mkr 2 470
Resultat etter skatt underliggende mkr 2 752
Årsresultat mkr 2 140
Kapitalforhold
EBITDA-margin % 39
Totalkapital mkr 50 832
Totalkapitalrentabilitet (før skatt) % 6,2
Egenkapital mkr 26 007
Egenkapitalrentabilitet (etter skatt) % 8,5
Sysselsatt kapital mkr 42 316
ROACE % 7,1
Kontanter og kontantekvivalenter mkr 2 673
Rentebærende gjeld mkr 16 309
Egenkapitalandel % 51
FFO mkr 3 723
Netto rentebærende gjeld/EBITDA (x) 3,1
EBITDA/renter (x) 7,5
FFO/Rentekostnader (x) 6,4

Kontaktpersoner