Tilbake til forsiden

Nøkkeltall

Her finner du nøkkeltallene til Eidsiva.

Resultat 2023
Driftsinntekter mkr 9 622
EBITDA mkr 6 277
EBITDA underliggende mkr 4874
EBITDA underliggende uten HEV-andel mkr 3 605
Driftsresultat mkr 4 593
Driftsresultat underliggende mkr 3 190
Resultat før skatt mkr 4 036
Årsresultat mkr 3 605
Årsresultat underliggende mkr 2 321
Kapitalforhold 2023
EBITDA-margin % 65
Totalkapital mkr 53 193
Totalkapitalrentabilitet (før skatt) % 9
Egenkapital mkr 27 407
Egenkapitalrentabilitet (etter skatt) % 14
Sysselsatt kapital mkr 43 580
ROACE underliggende 2 % 7
Kontanter og kontantekvivalenter mkr 1 351
Rentebærende gjeld mkr 16 172
Egenkapitalandel % 52
FFO mkr 5 551
Netto rentebærende gjeld/EBITDA (x) 3
EBITDA/renter (x) 8
FFO/Rentekostnader (x) 7

Kontaktpersoner

Anne Mette Askvig

Anne Mette Askvig

Konserndirektør økonomi og finans

Jørn Gunnar Kleven

Jørn Gunnar Kleven

Leder Finans og kontroll