Finansiell informasjon

Det er salg av kraftproduksjonen fra vannkraftverkene på den nordiske kraftbørsen som gir de største inntektene til Eidsiva. Noe av inntektene kommer også fra driften av strømnettet og salg av strøm, fjernvarme og bredbånd.

Grunnlaget for at 27 kommuner og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland har forpliktet seg til et langsiktig eierskap, er at de får en rimelig avkastning av verdiene de eier i Eidsiva. Derfor blir det utbetalt utbytte til eierne hvert år. 

Tilbake til lokalsamfunnet
En stor del av Eidsivas utbytte går tilbake til samfunnet gjennom eierne, mens noe brukes til investeringer i produksjon av fornybar energi og sikrere strømforsyning til kundene.

Obligasjonslån

Navn Ticker ISIN Opptrekk Forfall Rente Beløp
Eidsiva Energi AS 05/20 4,85% EIEN03 NO0010291040 17.11.2005 17.11.2020 Fast 700 mkr
Eidsiva Energi AS 12/19 4,80% EIEN10 NO0010650419 27.06.2012 27.06.2019 Fast 550 mkr
Eidsiva Energi AS 14/29 4,52% EIEN11 NO0010704414 26.02.2014 26.02.2029 Fast 500 mkr
Eidsiva Energi AS 15/22 2,60% EIEN14 NO0010736572 27.05.2015 27.05.2022 Fast 500 mkr
Eidsiva Energi AS 15/25 2,98% EIEN15 NO0010737109 27.05.2015 27.05.2025 Fast 150 mkr
Eidsiva Energi AS 15/30 3,15% EIEN16 NO0010736580 11.06.2015 11.06.2030 Fast 150 mkr
Eidsiva Energi AS 15/25 3,20% EIEN19 NO0010751274 06.11.2015 06.11.2025 Fast 150 mkr
Eidsiva Energi AS 16/21 FRN EIEN18 NO0010756703 04.02.2016 04.02.2021 Flyt 600 mkr
Eidsiva Energi AS 17/24 2,65% EIEN23 NO0010792849 23.05.2017 23.05.2024 Fast 500 mkr
Eidsiva Energi AS 17/23 FRN EIEN24 G NO0010806862 05.10.2017 05.10.2023 Flyt 750 mkr
SUM           4 550 mkr

Sertifikatlån

Navn: Ticker: ISIN: Opptrekk: Forfall: Rente: Beløp:
Eidsiva Energi AS 1,75% CERT 365 281119 EIEN25 NO0010834810 28.11.2018 28.11.2019 Fast 300 mkr

Finansiell kalender

3. kvartal 2018: 30. oktober 2018

4. kvartal 2018: 8. februar 2019

1. kvartal 2019: 9. mai 2019