Finansiell informasjon

Det er salg av kraftproduksjonen fra vannkraftverkene på den nordiske kraftbørsen som gir de største inntektene til Eidsiva. Noe av inntektene kommer også fra driften av strømnettet og salg av strøm, fjernvarme og bredbånd.

Grunnlaget for at 27 kommuner og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland har forpliktet seg til et langsiktig eierskap, er at de får en rimelig avkastning av verdiene de eier i Eidsiva. Derfor blir det utbetalt utbytte til eierne hvert år. 

Tilbake til lokalsamfunnet
En stor del av Eidsivas utbytte går tilbake til samfunnet gjennom eierne, mens noe brukes til investeringer i produksjon av fornybar energi og sikrere strømforsyning til kundene.

Finansiell kalender

4. kvartal 2017: 8. februar 2018

1. kvartal 2018: 3. mai 2018

2. kvartal 2018: 24. august 2018

3. kvartal 2018: 25. oktober 2018

4. kvartal 2018: 8. februar 2019