Tilbake til forsiden

Finansiell informasjon

Her finner du oversikt over gjeld, lån og rapporter for Eidsiva.

Visste du?

Om lag 80% av inntektene i Eidsiva Energi kommer fra tariffinntekter fra nettvirksomheten. De 20% øvrige inntektene kommer fra salg av bredbånd/fibertjenester samt salg av fjernvarme. Gjennom 43,5% eierskapet i Norges nest største kraftprodusent Hafslund E-CO Vannkraft mottar Eidsiva Energi utbytte og renter på ansvarlig lån.

En stor del av Eidsivas utbytte går tilbake til samfunnet gjennom eierne, mens noe benyttes til investeringer til å sikre strømforsyning, fiberutbygging og produksjon av fornybar energi.

Eierstyring og selskapsledelse

Her finner du styrende dokumenter og informasjon om policyer.

3 kollegaer sitter ved et bord og prater

Kontaktpersoner

Anne Mette Askvig

Anne Mette Askvig

Konserndirektør økonomi og finans

Jørn Gunnar Kleven

Jørn Gunnar Kleven

Leder Finans og kontroll